Wat gaan we doen?

Vanaf 2022 - Plannen maken samen met bewoners

Wat gaan we met de warmtevisie doen in 2022? Kunnen we al starten met een concreet project? Voor welke wijk gaan we een eerste wijkuitvoeringsplan ontwikkelen? Al dit soort vragen wil de gemeente in 2022 met onder andere inwoners, ondernemers en bedrijven met eigen gebouwen in Diemen bespreken. 

Want het uitgangspunt bij GASVRIJ Diemen is: we doen het sámen. Het streven is dat warmteplannen urgentie krijgen en dat er betrokkenheid is van onze inwoners en andere stakeholders. Daarom nodigt gemeente Diemen inwoners uit om samen plannen te ontwikkelen. Hierbij komt er veel ruimte voor initiatieven. Elk plan of initiatief telt mee. Het kan gaan over grootschalige of een kleinschalige plannen, startend in een straat, een wijk of buurt of bij een woningcorporatie, netbeheerder of vanuit de gemeente.

Heeft u een idee of bent u betrokken bij een nieuw initiatief om Diemen gasvrij te maken? Neem dan contact op met de gemeente via de volgende link.