Uitnodiging Online Informatieavond GASVRIJ DIEMEN

2 juni 2021 19.30-21.00 uur

Het aardgasvrij maken van onze wijken en woningen is een gigantische opgave voor ons allemaal. We zijn nog maar net begonnen met deze reis. De gemeente onderzoekt hoe we van het aardgas af kunnen gaan en stelt hiervoor een visie op. Stap voor stap en wijk voor wijk, wordt naar de mogelijkheden gekeken voor de overgang naar een schone, duurzame wijze van verwarmen. In de Transitievisie Warmte wordt op hoofdlijnen vastgelegd hoe het isoleren en aardgasvrij maken van de woningen wordt aangepakt en in welke volgorde. 

Graag nodigen wij u uit voor de online informatiebijeenkomst ‘GASVRIJ DIEMEN’ op 2 juni 2021.

Tijdens de informatieavond vertellen we waarom een aardgasvrije gemeente nodig is. Wat de gemeente hiervoor doet en wat het voor u als inwoners van onze gemeente betekent. Er is via de chatfunctie ruim gelegenheid voor het stellen van vragen. Wij zullen ook naar uw mening vragen, bijvoorbeeld: hoe wilt u betrokken worden bij het proces? Welke vragen heeft u? Welke zorgen heeft u?

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn op deze informatieve bijeenkomst? Meldt u zich dan vóór 31 mei aan via het aanmeldformulier. Later, kort vóór de vergadering, ontvangt u dan een uitnodiging met de link om mee te doen aan de bijeenkomst. 

Op meerdere momenten meepraten 

De gemeente vindt het belangrijk om u goed mee te nemen bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. We organiseren de komende maanden meerdere communicatiemomenten met inwoners. Hieronder ziet u deze momenten. Bij al deze momenten bent u in de gelegenheid om uw vragen te stellen. Alle meningen, wensen en zorgen van de bijeenkomsten verwerken wij in de Transitievisie Warmte. De visie moet in december 2021 klaar zijn en door de gemeenteraad worden vastgesteld.

4-22 maart

Digitale vragenlijst: via een digitale vragenlijst hebben inwoners hun mening gegeven op een aardgasvrij Diemen. Tijdens de informatieavond van 2 juni presenteren we de resultaten en kunt u hierop reageren. 

2 juni 

Eerste online informatieavond GASVRIJ DIEMEN: Gasvrij Diemen wat is dat? Hoe kan je van het aardgas af? Wat doet de gemeente? Wat betekent aardgasvrij voor mij als bewoner? 

8 september 

Tweede online Informatieavond Transitievisie Warmte: tijdens deze informatieavond vertellen we alles over de visie. Welke alternatieven zijn voor aardgas beschikbaar in de wijken en buurten? Tekent zich al beeld af welke stappen er in de wijken en buurten in de gemeente kunnen worden genomen? 

Oktober 

* exacte datum wordt later bekend gemaakt

Inloopbijeenkomst: eind van het jaar wordt de visie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Tijdens deze laatste bijeenkomst is de visie gereed. We informeren u wat er in de visie staat en welke keuzes erin zijn gemaakt. Wat wil u de gemeenteraad meegeven? 

Heeft u vragen? 

Stuurt u dan een e-mail naar info@diemen.nl of neem telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (020) 31 44 888. Of kijk op www.diemen.nl/gasvrij.