Warmtevisie Diemen

Er komen in de warmtevisie van Diemen verschillende oplossingsrichtingen naar voren als alternatief voor aardgas. Dat komt omdat Diemen veel variatie in wijken en woningen heeft. In de warmtevisie zijn die geclusterd in negen groepen van buurten. Op deze manier is voor heel Diemen gekeken naar collectieve warmteoplossingen die kansrijk zijn. En als er geen collectief alternatief mogelijk is, doen we suggesties voor individuele oplossingen. We willen hier duidelijk aangeven dat er in de warmtevisie voor Diemen nog niets definitief is vastgelegd. De warmtevisie geeft een richting voor het uitwerken van de wijkplannen, die we vanaf 2022 met inwoners gaan maken. Bewoners maken uiteindelijk zelf hun keuzes. 

Via de volgende link is de Transitievisie Warmte te lezen. Of kijk in deze online Transitievisie-tool om snel te zien wat er over uw buurt in de Transitievisie staat.