4 juni 2024 – Start werk en planning Gruttoplein

Op 17 juni beginnen we met het Gruttoplein.

We beginnen aan de kant van het parkeerterrein bij de Jumbo. Dat parkeerterrein doen we in 2 helften. Voor de bouwvak vakantie doen we het deel dat grenst aan de Botterweg. In de vakantie doen we het andere deel dat grenst aan de Tureluurweg. Voor de start van deze werkzaamheden maken we op de stoep van de Tureluurweg een tijdelijke laad- en losplek voor de Jumbo.

Na de vakantie gaan we de stoep en de parkeervakken langs de Tureluurweg aanpakken. Daarna de stoep aan de kant van het winkelcentrum van Grand café Deli. 

In die periode willen we ook beginnen met de bouw van de fontein. In het najaar doen we de rest van het Gruttoplein, dat wil zeggen het gedeelte rondom het Noorderlicht.

Het is de bedoeling dat we half november klaar zijn. Een uitzondering is misschien de fontein. Daarvoor moeten we eerst nog een omgevingsvergunning aanvragen.

2024-JE54-Faseringstekening_Gruttoplein-Fase 1-5+eind