Toegankelijkheid website

De gemeente Diemen wil dat iedereen alle informatie en diensten op haar website gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van onze website.

Wat is een toegankelijke website

Een toegankelijke website is een website die door iedereen goed te gebruiken is. Ook door mensen met een (visuele) beperking of een taalachterstand. Dit kan door bijvoorbeeld door het gebruik van B1-taal, het zorgen voor voldoende contrast in kleuren en het kunnen gebruiken van de website met een (aangepast) toetsenbord.

Website van de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de algemene website 'www.diemen.nl'. Voor de website publiceren wij een toegankelijkheidsverklaring. In de verklaring staat in hoeverre een website al aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 op niveau AA voldoet en welke maatregelen er zijn genomen.

Status toegankelijkheidslabel van www.diemen.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te verbeteren

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij zo spoedig mogelijk op.
  • Training: Onze redacteuren worden getraind op digitale toegankelijkheid.
  • Interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op het content.
  • Verminderen van pdf-documenten op de website: De toegankelijkheidseisen stellen hogen eisen aan pdf-bestanden en pdf-formulieren. Pdf-documenten zijn lastig te gebruiken wanneer ze niet goed gemaakt en dus niet-toegankelijk zijn. De gemeente Diemen kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf-bestanden en pdf-formulieren die worden aangeboden aan de toegankelijkheidseisen voldoen. Vindt u een pdf-document dat niet goed te gebruiken is? Geef dit dan aan ons door via een e-mail aan webredactie@diemen.nl.

Contact

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met ons op via het e-mailadres webredactie@diemen.nl.