Duurzaamheid

Gemeente Diemen bouwt aan een duurzame samenleving en een gezonde leefomgeving. We gaan aan de slag om dingen die we doen duurzaam te doen en ons dorp toekomstbestendig te maken voor de generaties na ons.

We gaan als gemeente voorop en helpen en ondersteunen waar dat mogelijk is. We nodigen iedereen in Diemen uit een steentje bij te dragen. We trekken samen op met inwoners, ondernemers, winkeliers, scholen, sportverenigingen.

Ons duurzaamheidsprogramma 2020 – 2025 heeft zes thema's, dit zijn:
Energie en Klimaat, Afval en Circulaire Economie, Natuur & Biodiversiteit, Klimaatadaptie, Luchtkwaliteit & Geluid en Schone Mobiliteit.

Thema's

Energie & Klimaat                               Afval                                                   Circulaire Economie                 
energie                containers_HP2._(3)def                Circulaire Economie                                                                                   

Natuur & Biodiversiteit                        Klimaatadaptatie                                Een schone en groene buurt    
natuurdiemen                Natuur2                Geveltuintje aanvragen

Lucht & Geluid                                    Schone Mobiliteit
Buisjes                Schone Mobiliteit