Gemeenteraad

 • Donderdag vergaderavond

  Iedere donderdagavond is er een politieke activiteit in de vorm van een informatieve vergadering of een gemeenteraadsvergadering. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om onder genot van een kopje koffie in de wandelgangen met de raadsleden in gesprek te gaan.

 • Gemeenteraadsleden

  De gemeenteraad telt 23 raadsleden en wordt door zeven fracties vertegenwoordigd.

 • Invloed uitoefenen

  De griffie, contact griffier, inspreken bij een raadsvergadering, raadsadres, contact met de fracties.

 • Overzichten

  Besluitenlijsten gemeenteraadsvergaderingen, kort verslag informatieve raadsvergadering, moties, amendementen, ingekomen stukken, vragen raad aan college

 • Vergaderkalender

 • Verkiezingen - gemeenteraad

 • Werkzaamheden van de gemeenteraad

  De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Het stelt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente vast. Het dagelijks bestuur is in handen van het college van burgemeester en wethouders.