Rekenkamer

Elke gemeente moet verplicht een onafhankelijke Rekenkamer hebben. De Rekenkamer controleert of de gemeente het publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. De Rekenkamer is onafhankelijk en bepaalt zelf welke onderwerpen ze gaat onderzoeken. De gemeente Diemen heeft een rekenkamer volgens het zogenaamde directeursmodel, dat wil zeggen een rekenkamer met slechts één lid. De directeur van de rekenkamer wordt door de raad benoemd. 

Samenstelling Rekenkamer


De Rekenkamer wordt per 1 januari 2024 ingevuld door het bureau Hordijk & Hordijk. 
Directeur Frank Hordijk. 
Nevenfuncties:

 • DGA en bestuurder van onderzoeks- en adviesbureau Hordijk & Hordijk B.V. te Culemborg –bezoldigd;
 • partner en bestuurder van accountantskantoor Hordijk, Kok, Laan & Wabeke;
 • registeraccountants B.V. te Everdingen – bezoldigd;
 • DGA en bestuurder van beheervennootschap Frank Hordijk Holding B.V. te Culemborg– bezoldigd;
 • docent Bedrijfseconomie bij de Stichting O.R.S. Lek en Linge (middelbare school) te Culemborg – bezoldigd;
 • directeur van de Rekenkamercommissie van de gemeente Houten – bezoldigd (via Hordijk & Hordijk B.V.);
 • lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Minkema College (middelbare school) te Woerden – bezoldigd (via Hordijk & Hordijk B.V.);
 • lid van het bestuur (‘protector’) van de Stichting Elisabeth Weeshuis te Culemborg – uitsluitend symbolisch bezoldigd;
 • lid van de Raad van Toezicht van de Supportersvereniging Ajax– uitsluitend facilitair bezoldigd.

Plaatsvervangend directeur Peter van Loon
Nevenfuncties:

 • eigenaar Peter van Loon Organisatieadvies – bezoldigd;
 • plaatsvervangend directeur van de Rekenkamercommissie van de gemeente Houten – bezoldigd (via Hordijk & Hordijk B.V.);
 • lid van het bestuur (secretaris) van Stichting Lemon Foundation te Sint-Oedenrode – onbezoldigd.
Doel


Elke gemeente is verplicht een Rekenkamer te hebben. De Rekenkamer controleert of de gemeente het geld efficiënt besteedt en ook of ze het geld wel aan de goede dingen uitgeeft.

De Rekenkamer doet dit door onderzoek te doen naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid:

Doelmatigheid: Is het beleid efficiënt uitgevoerd?
Doeltreffendheid: Zijn de beoogde effecten van het beleid gerealiseerd?
Rechtmatigheid: Voldoet de uitvoering aan de wet- en regelgeving?
De Rekenkamer is een instrument voor de gemeenteraad om beter te kunnen controleren en beter verantwoording af te kunnen leggen aan de inwoners. De Rekenkamer is onafhankelijk en bepaalt zelf welke onderwerpen ze gaat onderzoeken. Ze houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de wensen die er in de gemeenteraad leven.

Contact


Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u een suggestie voor een onderzoek doen? Neem dan contact op via raadsgriffier@diemen.nl