Specifieke privacyverklaring bodycams

De volgende informatie is een aanvulling op de algemene informatie over hoe de gemeente Diemen informatie verwerkt. In de algemene informatie kunt u het beleid lezen over het privacy en gegevensbescherming. 

Algemeen

De gemeente Diemen verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier. Dit doen wij volgens de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Diemen kunt u bekijken hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In de volgende informatie geven we precieze informatie over het gebruik van bodycams, onze doelen en redenen. Vanwege nieuwe wetten of andere ontwikkelingen past de gemeente Diemen regelmatig haar processen aan. Het is daarom verstandig om regelmatig de pagina's met informatie over het verwerken van persoonsgegevens door te nemen. Aan het einde van de pagina staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast. 

De verantwoordelijke

Alle verwerkingen van persoonsgegevens die door het verantwoordelijke bestuur van de gemeente worden uitgevoerd zijn volgens de wet. Dit zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad. Voor de verwerking van filmopnames van Bodycams is het college van B&W verantwoordelijk. 

Verwerken van persoonsgegevens 

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners of medewerkers. De afhandeling van persoonsgegevens is per situatie anders. Hoe deze gegevens verwerkt worden hangt van de situatie af. Hieronder leest u daar meer over.

Doel 

De bodycam wordt ingezet voor de veiligheid van de medewerkers (Boa’s/toezichthouders) van de gemeente Diemen.

Wettelijke reden

De wettelijke reden voor deze verwerking vindt u in de AVG (art 6 lid1 sub f): “De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (gemeente Diemen)”.

Categorieën persoonsgegevens

 De gemeente Diemen verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Filmbeelden en geluidsopnames
  • Locatiegegevens
  • Kentekens

Uitwisseling persoonsgegevens

De gemeente Diemen wisselt bij het gebruik van bodycams geen persoonsgegevens uit tenzij het nodig is voor een onderzoek. In dat geval worden de gegevens gedeeld met het Openbaar Ministerie (OM) en/of politie. Er wordt geen beschrijving gebruikt. Er vindt geen handmatig en/of geautomatiseerd besluit plaats. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. 

Bewaartermijn

Na 28 dagen worden de opnames automatisch verwijderd. Alleen niet wanneer er binnen deze periode een vordering wordt ingediend of een verzoek tot inzien wordt gedaan. Een vordering kan worden ingesteld door de politie en/of het Openbaar Ministerie (OM) voor een strafrechtelijk onderzoek. Die bodycam-opnames worden dan bewaard zolang als nodig is voor het onderzoek. 

Contact 

De gemeente Diemen heeft een contactpersoon voor de gegevensbescherming. U kunt contact opnemen via fg@diemen.nl. 

Uw rechten uitvoeren en klachten

Als u hier reden toe heeft is het mogelijk uw rechten bij de gemeente Diemen uit te oefenen. Meer informatie staat in de algemene privacyverklaring. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Diemen, kijk dan op onze website www.diemen.nl.