Donderdag vergaderavond

Iedere donderdagavond is er een politieke activiteit in de vorm van een informatieve vergadering of een gemeenteraadsvergadering. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om onder genot van een kopje koffie in de wandelgangen met de raadsleden in gesprek te gaan.

Presidium


Meer dan voorheen bepaalt de raad zelf wat er op de politieke agenda wordt gezet. Onder andere hiervoor is een presidium ingesteld. Het presidium bestaat uit enkele raadsleden en de burgemeester, ondersteund door de griffier. De vice-voorzitter van de raad, een raadslid, is voorzitter van het Presidium. 

Per 19 mei 2022 is de H. (Hilda) van 't Riet benoemd tot vicevoorzitter. Mevrouw S. (Sofie) Kuilman, de heer P.A. (Peter) Prins en de heer E.H. (Bert) Timmer zijn benoemd tot leden van het Presidium.
De belangrijkste taak van het presidium is het voorbereiden van de vergaderingen van de gemeenteraad, zoals het opstellen van de concept-agenda´s. Daarnaast heeft het presidium een aantal coördinerende taken voor de raad zoals het evalueren van vergaderingen, het opstellen van voorstellen om het raadswerk te verbeteren, het plannen van algemene raadsactiviteiten, het uitnodigen van deskundigen en het toezicht op de griffie.

Livestream


De informatieve vergaderingen en gemeenteraadsvergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt thuis live meekijken. De link naar de livestream staat op een andere website: https://gemeenteraad.diemen.nl/  
U kunt de vergaderingen die tijdens de Corona maatregelen via Teams werden gehouden terugkijken via You Tube

Informatieve raadsvergaderingen


Tijdens de informatieve raadsvergadering verzamelen raadsleden zoveel mogelijk informatie zodat een afgewogen besluitvorming in een later stadium mogelijk is. Het college, daarbij ondersteund door het ambtelijk apparaat, presenteert tijdens deze vergaderingen zijn voorstellen. Insprekers en deskundigen komen aan het woord en de raad luistert en stelt vragen. Een avond als deze wordt in het algemeen twee keer per maand georganiseerd en begint altijd om 20.00 uur. De agenda van de vergadering wordt gepubliceerd op onze website en in het Diemer Nieuws. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Gemeenteraadsvergaderingen


Tijdens de gemeenteraadsvergadering, in de regel één keer per maand gehouden, wordt het politieke debat gevoerd en worden de besluiten genomen. De raad gaat in onderling debat en zet de koers voor Diemen uit. De avond begint om 20.00 uur. De agenda van de vergadering wordt gepubliceerd op onze website en in het Diemer Nieuws. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Speciale avonden


Voor de speciale avonden wordt een apart programma ontwikkeld. Soms worden er thema-avonden georganiseerd, dat zijn laagdrempelige, open debatten tussen raadsleden, deskundigen, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en andere burgers met als doel de contacten met burgers te vergroten en nieuwe visies te ontwikkelen voor de toekomst van Diemen. Aankondigingen voor een thema-avond vindt u in het Diemer Nieuws, op deze site of via de app. Naast thema-avonden worden de speciale avonden ook gebruikt voor scholing van de raadsleden, werkbezoeken, of extra ingelaste informatieve raadsvergaderingen.

Vergaderstukken


De vergaderingen met de stukken kunt u vinden op onze vergaderkalender, via deze link.

U kunt ook via de app van iBabs, die u kunt downloaden via de App Store of Playstore van uw telefoon of tablet de stukken inzien.
Sign in:
site: diemen
gebruikersnaam: burger
wachtwoord: burger 
iBabs logo

Social Media


De gemeenteraad heeft ook een eigen Facebook pagina