Donderdag vergaderavond

Donderdagavond is de vaste vergaderavond van de gemeenteraad.

Informatieve raadsvergaderingen


Tijdens de informatieve raadsvergadering verzamelen raadsleden zoveel mogelijk informatie zodat een afgewogen besluitvorming in een later stadium mogelijk is. Het college, daarbij ondersteund door het ambtelijk apparaat, presenteert tijdens deze vergaderingen zijn voorstellen. 

De agenda's en vergaderstukken vindt u hier.

De vergaderingen starten om 20.00 uur in de raadzaal aan de D.J. Den Hartoglaan 1  te Diemen. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om de vergaderingen in de raadzaal bij te wonen. U kunt de vergaderingen ook online live volgen via https://gemeenteraad.diemen.nl.  De vergadering is daar ook achteraf te bekijken. 

Gemeenteraadsvergaderingen


Tijdens de gemeenteraadsvergadering wordt het politieke debat gevoerd en worden de besluiten genomen. De raad gaat in onderling debat en zet de koers voor Diemen uit. 

De agenda's en vergaderstukken vindt u hier.

De vergaderingen starten om 20.00 uur in de raadzaal aan de D.J. Den Hartoglaan 1  te Diemen. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om de vergaderingen in de raadzaal bij te wonen. U kunt de vergaderingen ook online live volgen via https://gemeenteraad.diemen.nl.  De vergadering is daar ook achteraf te bekijken.