Schone Mobiliteit en deelmobiliteit

We werken aan schonere mobiliteit en het uitbreiden van deelmobiliteit in Diemen. Dit doen we door bijvoorbeeld het stimuleren en faciliteren van elektrische mobiliteit, openbaar vervoer, (elektrische) deelmobiliteit, parkeerregulering en fiets- en wandelroutes. Hierbij werken we intensief samen met regionale partners als de Vervoerregio Amsterdam (bijvoorbeeld voor het openbaar vervoer).

Op termijn is het doel om geen fossiele brandstoffen meer nodig te hebben. Dat geeft minder geluidhinder en luchtverontreiniging en een lagere uitstoot van broeikasgassen en stikstof. Dit komt onze gezondheid ten goede. Door het uitbreiden van het aanbod aan deelmobiliteit kan het autobezit in Diemen laag blijven en wellicht nog lager worden.

Laadpunten

  • Er is een laadpaal voor elektrische fietsen bij het Diemerplein
  • U kunt hier een openbaar oplaadpunt voor een elektrische auto aanvragen. 

Deelscooters

Deelauto’s

Er zijn in Diemen vijf aanbieders van deelauto’s actief: GreenWheels, MyWheels, ShareNow, OnzeAuto en SnappCar.

Deelbakfietsen

Er staan in Diemen deelbakfietsen van Cargoroo.

 

Banden op spanning

Met autobanden op de juiste spanning rijd je veiliger, zuiniger, schoner en stiller. Ook slijten je banden minder. Dat is goed voor milieu en portemonnee. Een slimme bandenpomp houdt rekening met de temperatuur van de band. Het gebruik van de slimme bandenpompen is gratis. Er is een slimme bandenpomp aan de Landlust 2 die te gebruiken is tijdens de openingstijden van het afvalstation Meerlanden Afval & Milieu en aan de Visserringweg die de hele dag door te gebruiken is. Meer informatie is te vinden op de website van de Groene Garage.