Schone Mobiliteit

We werken aan het verschonen van de mobiliteit in Diemen. Dit doen we door bijvoorbeeld het stimuleren en faciliteren van elektrische mobiliteit, openbaar vervoer, (elektrische) deelmobiliteit, parkeerregulering en fiets- en wandelroutes. Hierbij werken we intensief samen met regionale partners als de Vervoerregio Amsterdam (bijvoorbeeld voor het openbaar vervoer). 

Deze aanpassingen leiden tot een lager gebruik van fossiele brandstoffen, op termijn is het doel om geen fossiele brandstoffen meer nodig te hebben. Dat geeft minder geluid en uitstoot van luchtverontreiniging, broeikasgassen en stikstof. Dit komt onze gezondheid ten goede.

Laadpunten

  • Er is een laadpaal voor elektrische fietsen bij het Diemerplein
  • U kunt hier een openbaar oplaadpunt voor een elektrische auto aanvragen. 

Deelscooters

Banden op spanning

Met autobanden op de juiste spanning rijd je veiliger, zuiniger, schoner en stiller. Ook slijten je banden minder. Dat is goed voor milieu en portemonnee. Er is een bandenpomp bij het afvalstation Meerlanden Afval & Milieu. Meer informatie is te vinden op de website van Band op Spanning