Natuur & Biodiversiteit

Een omgeving waar veel groen aanwezig is wordt hoger gewaardeerd. Groen geeft een gebied veel waarde, voor mens en ook voor dier. En ook is groen een belangrijk instrument in de verduurzaming van onze leefomgeving. Een voorbeeld daarvan is dat de bomen CO2 opnemen, en zo bijdragen aan het tegengaan of beperken van klimaatveranderingen. En met een juiste inrichting van het groen kan  de overlast van heftige regenbuien worden beperkt. Ook zorgt groen voor verkoeling op warme dagen.

Met veel planten en kruiden neemt de biodiversiteit toe. Op vaste planten komen insecten af; nu gaat het best slecht met de insecten. De insecten trekken vogels aan. Een goed groenbeleid zorgt er zo voor dat het goed gaat met de biodiversiteit, die ook belangrijk is voor de mens.