Energie & Klimaat

Om verdere klimaatverandering te beperken zetten we in op flinke vermindering van de CO2-uitstoot. In Diemen wordt in verschillende programma’s en activiteiten gewerkt aan deze opgave:

  • Regionaal Energieloket - voor al uw vragen over verduurzaming van het eigen huis
  • Energiebesparing – Diemense activiteiten voor huurders, VvE’s en woningeigenaren
  • Regionale Energiestrategie (RES) – de zoektocht naar grootschalige opwek van zonne- en windenergie
  • Gasvrij Diemen – wijken en buurten stoppen met het gebruik van aardgas