Circulaire Economie

In een lineaire economie worden voedsel, producten en materialen geproduceerd, geconsumeerd en daarna weggegooid. In een circulaire economie ontstaat er geen afval meer. Materialen worden zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt of kunnen weer worden opgenomen door de natuur. Daar willen we zijn in 2050. De eerste stappen zijn het verminderen van de hoeveelheid afval en het beter scheiden van ons afval.

Lineaire-economie-circulaire-economie

 

 

 

 

 

 

 

 

Een circulaire economie vraagt om:

  • Zoveel mogelijk (her)gebruiken van materialen uit de eigen regio
  • Zo hoogwaardig mogelijk gebruiken van voedsel en hernieuwbare grondstoffen uit de natuur
  • Het beperken van het gebruik van fossiele (brand)stoffen
  • Het slim ontwerpen van gebouwen en producten zodat ze zo min mogelijk (schaarse en problematische) grondstoffen nodig hebben, geen giftige stoffen bevatten, lang mee kunnen gaan, goed gerepareerd, gedemonteerd en zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt kunnen worden.
  • Andere diensten: vaker repareren, (ver)huren, delen, lenen en tweedehands (ver)kopen en ruilen van spullen en apparaten  

De gemeente loopt voorop 

We zamelen ons afval gescheiden in, we kopen maatschappelijk verantwoord en duurzaam in en bij onze (her)ontwikkelingen besteden we aandacht aan circulair ontwerpen en slopen. Samen met andere overheden in de regio werken we aan circulair gebruik van de belangrijkste materiaalstromen (bouw- en sloopmaterialen, elektronisch afval, biogrondstoffen en voedsel, plastics, textiel, etcetera).