Afval

Op naar een Diemen met minder restafval!

Alle gemeenten hebben momenteel de opgave het restafval uiterlijk in 2025 terug te brengen naar maximaal 30 kilo per persoon per jaar. Dit vormt een onderdeel van de landelijke VANG-doelstelling. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof. In Diemen leveren we op dit moment zo’n 230 kilo restafval per inwoner per jaar aan! 

In ons restafval zitten nog allerlei grondstoffen zoals gft, papier en plastic die hergebruikt kunnen worden. Hoe beter we ons afval scheiden, hoe meer grondstoffen we kunnen hergebruiken. Dat is goed voor het milieu want grondstoffen worden schaars.

De gemeente maakt het voor inwoners makkelijker het afval te scheiden en grondstoffen apart te houden.