21 maart 2024 - Voortgang werkzaamheden Scheepskwartier en Vlindertuin

Het werk aan Fregat en Hermelijnvlinder is in volle gang. Sommige parkeerterreinen zijn zelfs al klaar. 

Het werk aan Fregat schiet op

Op dit kaartje is dat goed te zien.
Werk Fregat

In november van het vorige jaar zijn we begonnen aan de parkeerplaats tussen de tweede en de derde flat aan de Fregat. Dit terrein is nu klaar. 

In het nieuwe jaar zijn we gestart met de parkeerterreinen tussen Klipperweg en Tjalk, tegenover huisnummers 22 tot en met 40 (het groene gebied rechtsonder op het kaartje). Die zijn nu klaar. Vanaf daar werken we nu verder richting Boeier, tegenover huisnummers 10 tot en met 20 (het rode gebied in de kaart) en tot slot het laatste deel van het parkeerterrein (het blauwe gebied in de kaart). We verwachten dat in april dit hele stuk klaar is. 

Tegen die tijd gaan we het groen aanplanten in het deel dat dan klaar is.

Het werk aan Hermelijnvlinder

Het werk aan Hermelijnvlinder

Kaartje werk aan Hermelijnvlinder

Op dit moment werken we aan de parkeerterreinen aan de Hermelijnvlinder tegenover huisnummers 10 tot en met 24 (het gele  gebied in de kaart). Zeer binnenkort start hier het bestraten. Op het deel tegenover huisnummers 22-24 (gearceerd in de kaart) leggen we een tijdelijk parkeerterrein van betonplaten aan.

Half maart starten we met het riool onder het parkeerterrein tegenover huisnummers 4 tot en met 8 (het blauwe gebied in de kaart).
In de loop van april is de bestrating van de parkeerterreinen tegenover huisnummers 10 tot en met 24 klaar. Dan starten we met rioolwerk onder het parkeerterrein tegenover huisnummers 26 en 28 (het rode gebied in de kaart).

Vanaf half mei zal er gewerkt worden aan de laatste parkeerterreinen ter hoogte van de Fregat.
Wanneer alle parkeerterreinen klaar zijn begint de aannemer aan de rijbaan. We werken dan vanaf de Fregat/Meerkoet terug in de richting van de eindhalte van de bus.

Gaatjesriool

Foto gaatjesriool Foto gaatjesriool

Tijdens de werkzaamheden vervangen we ook het riool. Er liggen twee rioolstelsels naast elkaar: een regenwater- en een vuilwaterriool. We vervangen ze allebei. Het hemelwaterriool wordt een DIT-riool: dat staat voor Drainage, Infiltratie en Transport. Het bijzondere aan dit riool is dat er allemaal kleine gaatjes in de buis zitten. Op de foto’s kunt u dat goed zien. Door deze gaatjes kan regenwater vanuit de buis in de bodem trekken. Dat is handig in droge periodes, want daardoor blijft de bodem vochtig. Goed nieuws voor bomen en planten, zeker nu de zomers steeds warmer en droger worden. Het systeem werkt ook andersom: in natte periodes kan er grondwater vanuit de bodem de buis in trekken. Hierdoor voorkomen we dat de bodem té nat wordt.