17 mei 2024 - Voortgang werkzaamheden Scheepskwartier en Vlindertuin

Voortgang werkzaamheden Scheepskwartier en Vlindertuin

Het werk aan de gemeentelijke parkeerterreinen van de Fregat is klaar 

Ook het groen is aangeplant met uitzondering van de bomen. Die worden in het najaar aangeplant.

Foto parkeerterrein Fregat klaar 

Bij de eerste flat ligt een parkeerterrein dat niet van de gemeente is maar bij de flat hoort. De eigenaar is dit nu ook aan het ophogen.

Kaart werkzaamheden Scheepskwartier en Vlindertuin

Foto werkzaamheden rijbaan Fregat

We zijn nu bezig met de rijbaan van de Fregat. De bus rijdt om via route 3: de Tureluurweg. Kort geleden heeft u een nieuwsbrief in de bus gekregen. In de nieuwsbrief vindt u deze route. Heeft u de nieuwsbrief niet gekregen? U kunt de nieuwsbrief nog ophalen in het  gemeentehuis. Of stuur een mail aan opknapbeurtdiemennoord@diemen.nl. 

Het werk aan de Fregat duurt nog tot aan de zomervakantie. Tussen de eerste en de tweede flat hebben we een tijdelijk parkeerterrein aangelegd. Dit blijft liggen totdat we klaar zijn met het gebied tussen de Botterweg, Klipperweg, de Fregat en het fietspad.

Het werk aan de parkeerterreinen bij de Hermelijnvlinder schiet hard op

In de week van 20 mei wordt hier het laatste werk gedaan. 

Foto werkzaamheden Hermelijnvlinder

Alleen het groen moet dan nog ingeplant worden. Dat komt in het najaar. Na de zomervakantie beginnen we aan de rijbaan van de Hermelijnvlinder. Dit werk is inclusief de keerlus voor het eind van het jaar klaar. In dit gebied ligt tussen de derde en de vierde flat een tijdelijk parkeerterrein. Dit terrein blijft nog liggen totdat we klaar zijn met het gebied tussen de Distelvlinderweg, de Heivlinderweg, de Hermelijnvlinder en het fietspad.


Werk in voorbereiding: Gruttoplein

Ongeveer halverwege juni gaan we beginnen aan het Gruttoplein. 

Foto werkzaamheden Gruttoplein

We beginnen met de helft van het parkeerterrein aan de kant van de Jumbo en de slijterij. De eerste helft is vóór de zomervakantie klaar. Tijdens de zomervakantie wordt er doorgewerkt aan de andere helft van dit parkeerterrein.

Foto werkzaamheden parkeerplekken Gruttoplein

Na de zomervakantie wordt er gewerkt aan het deel van het Gruttoplein waar het Noorderlicht aan ligt. Voor de feestdagen is het plein klaar.

Volgende fase ophogen

De volgende fase van het ophogen is het gebied tussen de Botterweg, Klipperweg, de Fregat en het fietspad. We gaan hier na de zomervakantie beginnen. Het werk gaat ongeveer een jaar duren. In dit deel ligt ook de speelplek Galjoen. Het opknappen van de speelplek wordt meegenomen met het opknappen van de rest van de buurt. 
 

Foto bijeenkomst speeltoestellen

Op donderdag 16 mei was er een bijeenkomst voor de buurt om de speeltoestellen te kiezen. Het was een drukke middag met meer dan 100 bezoekers.

Foto ontwerp speeltoestel van Leverancier Replay

Ontwerp nummer 3 van leverancier Replay heeft de meeste stemmen gekregen en zal worden aangelegd.

Speelplekken in de Vlindertuin

Het duurt nog een tijdje voordat het ophogen van de Vlindertuin klaar is. 

Foto opknappen speelplekken Parelmoervlinder en Agaatvlinder

De speelplekken bij de Parelmoervlinder en de Agaatvlinder worden daarom met voorrang opgeknapt. Er zijn bijeenkomsten geweest om de speeltoestellen te kiezen. Binnenkort start het werk en voor de zomervakantie is het hier klaar.