Update 23 juni 2023

Het college van B&W heeft de planning vastgesteld voor het aardgasvrij maken van de buurten. Met de Fasering Warmtetransitie geeft het college duidelijkheid aan inwoners, bedrijven en verhuurders wanneer mogelijke warmteoplossingen voor de buurten beschikbaar kan zijn. Het vormt de start voor gesprekken met alle betrokkenen. Deze gesprekken starten in het tweede halfjaar van 2023 en lopen door in 2024. De gepresenteerde planning is een aanvulling op de Transitievisie Warmte die de gemeenteraad in 2021 heeft vastgesteld. 

De eerste fase (2025 – 2030) 

Diemen Zuid: de buurten Akkerland, Polderland en Kruidenhof. 
Diemen Centrum: de buurten Ruimzicht Oost en de flats aan Martin Luther Kinglaan en Tobias Asserlaan van Ruimzicht West. In Centrum West het gedeelte westelijk van de Arent Krijtstraat en winkelcentrum Diemerplein Een deel van Centrum Oost en de buurten Spoorzicht en Buitenlust. 
Bedrijfsterrein: Verrijn Stuart. 

Tweede fase (2030 -2035)

Diemen Zuid: de buurten Bomenrijk, Schelpenhoek, Beukenhorst en de Anne Frankwijk. Diemen Noord: Oud Diemen en Buytenstee. 
Plantage de Sniep Noord: de woningen die nog niet op het bestaande warmtenet zijn aangesloten. 
Bedrijfsterreinen: Stammerdijk en de Sniep.

Derde fase (2035 – 2040)

Diemen Zuid: Biesbosch en Bergwijkpark. 
Diemen Noord: Vogelweide, Scheepskwartier en Vlindertuin. 
Diemen Centrum: deel Centrum West, de laatste delen van Centrum Oost en van Ruimzicht West.  

Links