Servicenormen

Gemeente Diemen wil een goede dienstverlening bieden. Wij vinden het belangrijk dat inwoners en ondernemers ons makkelijk vinden en dat zij snel geholpen worden.

 • Onze medewerkers staan u vriendelijk, professioneel en correct te woord
 • Onze informatie is helder en duidelijk. Wij leggen graag uit hoe zaken werken en waarom
 • Wij waken over uw privacy. Informatie en kennis met een vertrouwelijk karakter, blijven vertrouwelijk en worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn bestemd
 • Wij spreken en schrijven in een taal die begrijpelijk is
Contact gemeente

Telefoon

Via (020) 31 44 888 op maandag tot en met donderdag 08.30 – 16.30 uur en vrijdag 08.30 - 16.00 uur. Wij nemen de telefoon snel op. Een medewerker van het Klant Contact Centrum beantwoordt uw vraag of verbindt u door naar de juiste afdeling. Is uw vraag niet direct beantwoord, dan wordt u binnen een werkdag teruggebeld.

Website

Informatie over producten en diensten. Wij zorgen ervoor dat deze actueel, correct, begrijpelijk, makkelijk vindbaar en goed toegankelijk is.

E-mail 

Het algemene e-mail adres is info@diemen.nl. U ontvangt binnen vijf dagen bericht wie uw zaak behandelt. U ontvangt binnen vier weken een reactie. Is dit niet haalbaar dan ontvangt u van de behandelaar bericht met de reden van vertraging en de uiterste antwoordtermijn.

Briefadres

Gemeente Diemen, Postbus 191, 1110 AD Diemen. Voor het afhandelen geldt dezelfde norm als bij e-mails.

Persoonlijk

U kunt tijdens de openingstijden langskomen. U meldt zich bij de receptie van het Klant Contact Centrum.

 • Wij hechten waarde aan privacy. Op verzoek staan wij u graag te woord in een aparte ruimte
 • Voor specifieke diensten zoals burgerzaken of het team Wmo gelden afwijkende openingstijden
 • Bezoekadres: D.J. den Hartoglaan 1, 1111 ZB  Diemen
Burgerzaken

De balie van burgerzaken werkt alleen op afspraak. Een afspraak maakt u via de website. U kunt hier terecht voor het aanvragen en ophalen reisdocumenten, uittreksels, doorgeven van geboorte, overlijden en huwelijk

Sociale Zaken

Wanneer u niet in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien of te maken krijgt met bijzondere kosten of ondersteuning bij (her)intreden, neem dan telefonisch contact op. Betalingen vinden rond de 15e van de maand plaats. Gaat er iets mis van onze kant, dan wordt dit in de week erna hersteld.

Afhandelingstermijnen 

Klacht dienstverlening

Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Heeft u een klacht over onze dienstverlening of voelt u zich onheus bejegend door onze bestuurders of medewerkers, dan kunt u een klacht indienen. 

Een bezwaarschrift

Binnen 6 weken nemen wij een besluit.

Een bezwaarschrift kunt u indienen tegen een besluit van de gemeente, bijvoorbeeld een heffing van de gemeente. Een bezwaarschrift moet u indienen bij degene die het besluit heeft genomen.  Op onze website vindt u informatie over hoe u een bezwaarschrift indient.

Klachten milieu, bouwen en brandveiligheid   

Bij klachten over milieu, bouwen en brandveiligheid gelden andere servicenormen. 
Deze klachten nemen wij altijd eerst telefonisch met u door. Daarna wordt er een onderzoek gestart. u ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw klacht een schriftelijke reactie per e-mail of per brief. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan ontvangt u bericht met de reden van vertraging en de uiterste antwoordtermijn. Indien wij niet de bevoegd zijn om uw klacht te behandelen, wordt u binnen 10 werkdagen hierover geïnformeerd.

Melding openbare ruimte

Uw melding wordt binnen vijf werkdagen afgehandeld. Bij gevaarlijke situaties, wordt uw melding binnen een werkdag afgehandeld.

Een melding gaat over eenvoudig zaken zoals een gat in de weg, een losse stoeptegel of kapotte straatverlichting. Meldingen en storingen kunt u online doorgeven. Spoed meldingen buiten kantooruren kunt u doorgeven op telefoonnummer (020) 31 44 888.   

Brede HOED – WMO consulenten

Aanvragen worden binnen acht weken afgehandeld. Met een medisch advies kan de termijn met acht weken worden verlengd. Bij uw aanvraag krijgt u een contactpersoon toegewezen.

In Diemen hebben wij aanbieders van advies, hulp, zorg en ondersteuning onder één dak verzameld in de Brede HOED.

Handhaving

Wanneer u een verzoek indient, ontvangt u binnen twee werkdagen een bevestiging met een zaaknummer. Uw verzoek wordt binnen acht weken afgehandeld. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan ontvangt u bericht met de reden van vertraging en de uiterste antwoordtermijn.

Handhaving is verantwoordelijk voor het handhaven van wetten en regels voor:

 • Milieu en afval
 • Openbare ruimte
 • Bouwen en slopen
 • Gebruik van gebouwen en gronden
 • Recreatie en monumenten

Ruimtelijke Ordening/wonen/parkeren

U kunt hier terecht voor bestemmingsplannen, bouw- en parkeervergunningen. Een verzoek om toestemming voor het verkopen van een woning op erfpacht of informatie over een bestemmingsplan ontvangt u bericht binnen vijf werkdagen. Voor de tijdelijke verhuur van een woning, mits u voldoet aan de voorwaarden van de “Wet kraken en leegstand”,  binnen 10 werkdagen.  

Wat verwachten wij van u

Wij proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk op u af te stemmen, maar wij hebben ook uw hulp nodig.

 • Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee
 • Bereidt u zo goed mogelijk voor op een vraag of gesprek
 • Vul formulieren zo volledig mogelijk in, alleen zo kunnen wij uw aanvraag snel verwerken
 • Onze medewerkers staan u vriendelijk, professioneel en correct te woord 
 • Wij stellen het op prijs als u onze medewerkers ook op dezelfde manier behandelt 
Social Media huisregels 

De gemeente Diemen is actief op verschillende social-mediakanalen (Twitter, Facebook, Instagram). 
Je bent welkom om te reageren op onze berichten. We vragen je om je aan de volgende huisregels te houden, zodat het voor iedereen een prettige omgeving blijft:

 • Bedreiging, oproepen tot geweld, discriminatie, belediging, seksisme, onnodig kwetsende uitingen en strafbaar gedrag zijn niet toegestaan.
 • Gebruik geen scheldwoorden. Wees respectvol en netjes naar elkaar en naar ons.
 • Blijf ‘on-topic’. Dat betekent dat je reactie iets te maken heeft met het onderwerp waarop je reageert.
 • Respecteer de privacy van anderen en jezelf. Plaats geen persoonlijke informatie zoals telefoonnummers of e-mailadressen.
 • Gebruik reacties niet voor commerciële doeleinden (reclame voor producten en diensten) of politieke propaganda. Plaats geen spam.
 • De redactie houdt zich het recht voor op ieder moment de reactiemogelijkheden uit te zetten of artikelen van de site verwijderen.
 • Reacties die niet voldoen aan deze huisregels kunnen verwijderd worden. Zo nodig blokkeren we accounts.