Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20 april 2020.

Gemeente Diemen wil zo snel mogelijk voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2.1 op niveau AA. Wij bieden alle informatie zo aan dat iedereen deze informatie eenvoudig kan vinden en gebruiken.

Deze verklaring geldt voor de website: https://www.diemen.nl/

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te verbeteren

Wij hebben de volgende maatregelen genomen:

  • Automatische toetsen: We laten onze website dagelijks toetsen door een speciaal programma op de website
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst of de informatie makkelijk vindbaar en te gebruiken is voor iedereen, vóór plaatsing op de website
  • Regelmatig interne controle: Onze redactie controleert regelmatig of de informatie op de website door iedereen te gebruiken is
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training gevolgd hoe de website door iedereen gebruikt kan worden

Alternatieven voor pdf's

De richtlijn stelt zeer hoge eisen aan pdf bestanden. Om pdf’s te maken die voldoen aan de eisen, is specifieke kennis en of tooling nodig. Veel van de pdf documenten worden echter extern aangeleverd, waardoor niet altijd voldaan kan worden aan deze richtlijn. Als oplossing voor het probleem kiest gemeente Diemen er voor een set met minimale eisen te hanteren voor pdf's:

  •     Het format is PDF/A-1a of PDF/UA-1
  •     De tekst moet te selecteren en te kopiëren zijn
  •     De pdf bevat geen gescande documenten
  •     De pdf bevat geen persoonlijke gegevens

Uitgezonderd: extern aangeleverde documenten.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u om welke reden dan geen toegang heeft tot de informatie die u zoekt, laat het ons dan weten via webredactie@diemen.nl. Schrijf in uw mail in ieder geval het probleem op en vermeld de link naar de betreffende pagina.