Veelgestelde vragen

​Heeft u een vraag, maar staat het antwoord nog niet op deze pagina? Dan kunt u uw vraag ook mailen naar info@diemen.nl

Wat is een omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie legt de gemeente vast hoe we willen dat de omgeving van Diemen er in de toekomst uitziet.

Waarom maakt Diemen een Omgevingsvisie?

Elke gemeente is verplicht een Omgevingsvisie te maken vanwege de Omgevingswet die door het Rijk ingevoerd wordt. De Omgevingswet wordt op 1 juli 2022 ingevoerd. 

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is een landelijke wet die alle wetten en regels vervangt voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet gaat in per 1 januari 2022. Eén van de doelen van deze wet is om het voor u als inwoner overzichtelijker en makkelijker te maken. Een voorbeeld daarvan is dat van 26 wetten nu 1 wet is gemaakt. Daarnaast is het mogelijk om alle informatie digitaal te verkrijgen via 1 loket,  namelijk het DSO.

Waarom is de Omgevingsvisie voor mij belangrijk?

De Omgevingsvisie gaat over de toekomst van Diemen. Vindt u het bijvoorbeeld belangrijk dat voldoende woningen worden gebouwd of dat er voldoende aandacht is voor duurzaamheid en andere zaken? Al deze keuzes hebben invloed op uw leefomgeving. Daarom is het belangrijk dat u meedenkt over deze keuzes.

Wat wordt bedoeld met ‘fysieke leefomgeving’?

Met fysieke leefomgeving wordt de omgeving bedoeld waarin wij wonen, werken en recreëren. 

Wat is een Omgevingsagenda?

Een Omgevingsagenda is een document waarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen, ambities, kansen en opgaven voor de toekomst van de fysieke leefomgeving in Diemen worden gepresenteerd. Deze agenda dient als basis van de Omgevingsvisie op grond waarvan het gesprek wordt aangegaan met de inwoners. Ga naar de Omgevingsagenda.

Wie stelt de Omgevingsvisie vast?

De gemeenteraad van Diemen stelt de Omgevingsvisie vast. 

Wat wordt bedoeld met kansen en opgaven?

Diemen groeit hard de komende jaren. Dat brengt kansen maar ook uitdagingen met zich mee. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zo goed mogelijk kan wonen, werken en recreëren in Diemen met de schaarse ruimte? Hoe gaan we om met de vergrijzing, klimaatregelen en hoe zorgen we ervoor dat er voldoende voorzieningen zijn waar iedereen gebruik van kan maken? Dat zijn opgaven waar we voor staan. In de Kansenkaart kunt u de vier denkrichtingen bekijken.

Hoe gaan jullie met de Diemense samenleving in gesprek?

Tijdens de week van Mijn Diemen van Morgen op 7 t/m 11 juni is de gemeente met de samenleving in gesprek gegaan. Deze gesprekken waren zowel digitaal als op straat (met inachtneming  van de coronamaatregelen) en leverden veel interessante input op die wij meenemen in de uiteindelijke Omgevingsvisie. 

Hoe lang duurt het voordat de Omgevingsvisie klaar is?

De planning is dat de Omgevingsvisie van Diemen begin 2022 aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Ik wil meedenken; hoe doe ik dat?

Via de verschillende communicatiekanalen van de gemeente laten wij u weten hoe u kunt meedenken. U kunt uw verhaal delen over hoe u de toekomst van Diemen ziet via de pagina Deel uw verhaal!  

Hoe kan ik op de hoogte blijven over de ontwikkelingen van de Omgevingsvisie?

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief.