Diemen als dorp

In deze denkrichting versterken we de dorpse identiteit van Diemen als herkenbare, rustige en unieke plek binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Kinderen groeien veilig op in een rustige en groene omgeving. We bouwen woningen voor de behoefte van Diemenaren en zetten in op het verbeteren van het dorpshart, evenementen die passen bij de dorpse schaal, ontmoetingsplekken en de Afbeelding Diemen als dorp(sport)verenigingen. Bestaande cultuurhistorische waarden worden in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen verder benut. We proberen het aantal arbeidsplaatsen op peil te houden, zodat Diemenaren ook in Diemen kunnen werken. In deze denkrichting is de betrokkenheid van inwoners en ondernemers en de onderlinge sociale samenhang het grootst. Ondernemers waarderen de korte lijnen met de gemeente.