Groei en verstedelijking

Hoe ziet Diemen er in 2040 uit wanneer we de vraag naar woningen zoveel mogelijk faciliteren?

Dit toekomstperspectief leidt tot een beter passend woningaanbod, meer betaalbare woningen en meer voorzieningen. Vanwege de ruimte die hiervoor nodig is, evenals de extra mobiliteit die dit met zich meebrengt, zien we in de toekomst vaker ruimtelijke Afbeelding Groei en verstedelijkingoplossingen zoals ondergronds parkeren en meerlaagse bouw. Vooral starters, gezinnen en mensen met een laag en middeninkomen krijgen zo de kans om hun wooncarrière in Diemen te starten en/of voort te zetten. Belangrijk is ook dat inwoners in deze denkrichting langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Kortom, een sociaal en divers Diemen dat kansen biedt aan iedereen. De Metropoolregio Amsterdam functioneert in deze denkrichting steeds meer als één stad.