Groen en gezond

Hoe ziet Diemen er in 2040 uit wanneer we als gemeente onderscheidend willen zijn op het gebied van duurzaamheid?

In Omgevingsvisie Diemen 2040 is er aandacht voor een gezonde leefstijl en beweegvriendelijke leefomgeving waar men elkaar kan ontmoeten. Afbeelding Groen en gezondGroen is ook een belangrijk aspect van gezond leven. De kwaliteit en biodiversiteit van het groen en de natuur zijn belangrijk in deze visie. Het is op sommige plekken ook beter mogelijk geworden om van groen en water te genieten. Door het versterkte groene karakter van Diemen is ook ons economische vestigingsklimaat verbeterd. Door de uitstekende wandel- en fietspaden en goed openbaar vervoer in de woonwijken en werkgebieden, hebben grote delen van Diemen in 2040 weinig verkeer zoals auto's.