Samenvatting bijeenkomst bewoners en bedrijven

Datum: 9 juni 2021 van 19.30 uur tot 21.30 uur
Aantal deelnemers: circa 30 personen

Op deze pagina vind je een samenvatting van de belangrijkste reacties per denkrichting. 

Denkrichting Groen en Gezond 

 • Zorgen over de invloed van de omgeving op gezondheid (vliegverkeer, snelwegen etc.). Diemen zit in een omgeving van een uitgebreide snelweg infrastructuur, elektriciteitscentrale en wellicht straks ook de biomassa en ook windturbines. De gemeente moet hier aandacht voor hebben. 
 • In de toekomst meer elektrisch rijden, meer Openbaar Vervoer (OV), meer fietsen. De gemeente Diemen moet hierin meegaan en dit ook aanmoedigen. Bijvoorbeeld door het aanleggen van fietsstraten maar ook door meer plekken voor deelauto’s aan te bieden.
 • Het centrum van Diemen autovrij zou mooi zijn. Wel moet rondom gelegenheid zijn je auto of (elektrische) fiets te parkeren. Ook blijft de auto wel hét vervoermiddel voor mensen die wellicht wat verder weg wonen en bijvoorbeeld slecht ter been zijn. 
 • Bij nieuwbouw moet de gemeente ook goed letten op de parkeernormen.
 • We moeten ‘ons’ groen koesteren. Niet overal strak gemaaide paden; geeft meer kansen op biodiversiteit.  
 • Wandelgebieden blijven belangrijk.

Denkrichting Duurzame Koploper 

 • Bewoners vinden het belangrijk dat er balans is tussen de natuur en de ambities voor duurzaamheid. Op kleine schaal kunnen zaken ook worden gerealiseerd, zoals het vergroenen van tuinen of zonnepanelen op daken. De gemeente kan dit faciliteren door meer subsidie aan te bieden. We zijn een kleine gemeente, dus we hoeven niet vooraan te lopen.
 • Windmolens zijn belangrijk maar goed kijken waar deze worden geplaatst en ook onderzoek naar het geluid en andere gezondheidsaspecten. 
 • Misschien moet er meer gericht worden op zonne-energie in plaats van windenergie. 
 • Bewustwording bij jongere generaties is ook belangrijk. Bijvoorbeeld door hier aandacht voor te hebben vanuit het onderwijs (basisscholen). 
 • Data centers passen niet in de ambities.
 • Maak ook gebruik van de ideeën van bewoners. Ga bijvoorbeeld aan de slag met een bewonersraad uit verschillende wijken (‘klein beginnen’). 

Denkrichting Dorpse Verbondenheid 

 • Veel Diemenaren komen uit Amsterdam en herkennen het dorpse karakter en de onderlinge verbondenheid. Hier heerst echt meer een dorpse sfeer dan in bijvoorbeeld Amsterdam. In Diemen wonen prettige mensen.  
 • Het voordeel van Diemen is dat het groen is en dichtbij de stad is, zeker in combinatie met de snelwegen.
 • Meer ruimte voor horeca bij het Diemerplein. De apotheek op het Diemerplein kan verhuizen naar een andere locatie. Dat biedt mogelijkheden het Diemerplein in te richten als een ‘dorpsplein’. 
 • Ook richten op de kernen van elk gebied (Gruttoplein in Diemen Noord, Kruidenhof in Diemen Zuid). Elke kern heeft vooral een buurtfunctie en is een ontmoetingsplek.
 • Verenigingen zijn ook belangrijk voor de verbondenheid. Deze moeten wij ook beschermen. 
 • Belangrijk om de ‘oude’ kernen van Diemen te koesteren zoals Ouddiemerlaan, Kievitstraat, Schoolstraat.
 • Uitdaging is dat Diemen niet één Diemen is; grote verschillen tussen de wijken (wellicht door de fysieke barrières). Het zijn eigenlijk 5 verschillende dorpjes in een dorp. Dat is een uitdaging. 
 • Tweedeling is ontstaan; Holland Park vormt een contrast met  de andere wijken van Diemen. Holland Park is meer gericht op Amsterdam. Het helpt om de verbindingen tussen Diemen Centrum en Holland Park te verbeteren. Er zou meer georganiseerd kunnen worden in de wijk om de onderlinge verbondenheid te versterken. 

Denkrichting Groei en Verstedelijking 

 • Woningbouw in de Diemerpolder moeten we niet willen. Diemerpolder moet gewoon groen blijven. Het is een hele waardevolle en unieke plek voor Diemen en een mooi natuurgebied. 
 • Diemervijfhoek moeten we vooral zo laten. Geen massa toerisme of wat dan ook. 
 • Waterrecreatie is belangrijk en ook meer horeca, maar moet niet ten koste gaan van het groen. Rust is ook belangrijk en ook de reden waarom mensen het water opzoeken. 
 • De weilanddriehoek is wellicht beter geschikt als woningbouwlocatie. 
 • De nieuwe IJmeerlijn moet ondergronds komen. 
 • De locatie op de Loswal is ook een optie om te bebouwen. Wel rekening houden met het groen. 
 • Als we gaan bouwen, moeten we gericht bouwen. Laten we bijvoorbeeld ook kijken naar woningen voor 65+. Blijft belangrijk dat we bouwen voor mensen die van een mix houden van het dorpse en het stedelijke. 
 • Bij het bouwen moet ook aandacht zijn voor de leefbaarheid in de buurt. 
 • Het stuk achter de Harmonielaan in Diemen Centrum moet ook niet vol worden gebouwd. 
 • Het stuk waar onder andere Claudia Sträter en Mac Donalds zit, is echt een van de meest troosteloze stukjes van Diemen. Dat mag wel worden aangepakt.
 • Het is belangrijk om werkgelegenheid te behouden. Vooral focus op kantoren, creatieve business en horeca, geen industrie.
 • We moeten voorkomen dat bedrijven gedwongen worden te verhuizen zoals bij de ontwikkeling van de havenstad in Amsterdam (Amsterdam West).