Samenvatting online bijeenkomst maatschappelijke partners

Datum: 7 juni 2021 van 19.30 uur tot 21.30 uur
Aantal deelnemers: circa 20 personen

Op deze pagina vind je een samenvatting van de belangrijkste reacties per denkrichting.

Denkrichting Groen en Gezond

 • Er komt veel sociaal verkeer op gang als mensen met groen bezig zijn. Sociale cohesie kan worden versterkt door groen.
 • Meer groen aanleggen; het wordt essentiëler. Het is wel belangrijk dat het groen dat er is, zo goed mogelijk gebruikt kan worden.
 • Stimuleren om de auto niet te gebruiken (minder parkeerplaatsen, goed OV-netwerk, goed fietsnetwerk en verbeteren wandelmogelijkheden).
 • Meer richten op strategisch groen en biodiversiteit; groene corridors met ruimte voor flora en fauna maar ook met recreatieve mogelijkheden tussen de bebouwing in. Groen en bouwen hoeven elkaar niet te bijten.
 • Ondergronds parkeren/ meerlaags parkeren.
 • Groen beleving en waardering kun je ook stimuleren door op jonge leeftijd aan te leren (groene schoolpleinen, groen educatie).

Denkrichting Duurzame Koploper

 • Duurzaamheid is te verenigen met de andere denkrichtingen, het loopt dwars door alle denkrichtingen heen. Het is een manier van werken. Het kan als randvoorwaardelijk worden gezien en geen denkrichting.
 • Opwekking duurzame energie is een van de belangrijkste opgaven voor de toekomst.
 • Zonnepanelen op daken kan heel goed in Diemen, veel ruimte op industrieterrein bijvoorbeeld. Ook op andere plaatsen in Diemen. Zo min mogelijk in het groen. Hier moet vol op ingezet worden.
 • Plaatsen van windmolens (langs de A1 bijvoorbeeld) kan onder voorwaarden dat het maatschappelijk en sociaal is en de biodiversiteit niet aantast.
 • Moeten we koploper zijn? Lokaal kan je al veel doen.

Denkrichting Dorpse Verbondenheid

 • Zeker een dorps gevoel, verschillende ontmoetingsplekken zoals De Omval en House of Birds zijn herkenbaar voor Diemenaren.
 • Verschillende wijken met een eigen karakter. Belangrijk voor verbondenheid is een goed fietsnetwerk, met name in het kader van infrastructuur en minder als recreatieve waarde.
 • Het dorpse gevoel is er vanwege de kleinschaligheid in Diemen. Ontmoetingsplekken zijn belangrijk voor jong en oud. Multifunctionele locaties dragen bij aan herkenning, tegengaan van eenzaamheid, verbondenheid en sociale cohesie. 
 • Ook woningbouw kan bijdragen aan een dorps gevoel: een juiste mix van woningen bevordert (sociale) veiligheid en cohesie. Ook investeren in betaalbare huur is belangrijk.
 • Voor plekken als Holland Park is het ook belangrijk om voorzieningen als een winkelcentrum of de Omval te faciliteren. 

Denkrichting Groei en Verstedelijking

 • Een trend is dat de huishoudens kleiner worden, dus dat de woningvoorraad daarop aangepast moet worden. Dit moet meegenomen worden in de ontwikkelingen. Ideaal: ontwikkelingen waar alle doelgroepen samenkomen: van sociale woningbouw tot luxe-woningen, starters en senioren in dezelfde wijk.
 • Goed OV netwerk is essentieel.
 • Hebben we iets te willen met wel of niet in Diemen bouwen? Het is een nationale uitdaging.
 • In de toekomst: ook voldoende sociale huurwoningen toevoegen
 • Intensiveren moet juist de dorpse verbondenheid versterken, in het buitengebied werkt dat niet.
 • Er zijn veel verschillende manieren voor verdichting door bijvoorbeeld opstopping zonder dat je de openbare ruimte te veel belast.
 • Je bent er niet met huizen, ook voorzieningen etc. moet omhoog. Waar stopt het dan?