Diemense visie akkoord

In de raadsvergadering van donderdag 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad van Diemen de Omgevingsvisie en het bijbehorende Milieueffectrapport (MER) vastgesteld. We zijn als gemeente zijnde trots op het behalen van deze mijlpaal. De visie is gemaakt met de inbreng van vele inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en andere samenwerkingspartners van de gemeente Diemen. Wij bedanken iedereen die heeft meegedacht!

De Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie is een visie voor de gemeente Diemen tot 2040. Het gaat over onderwerpen zoals wonen, groen, mobiliteit, gezondheid en het klimaat. Nu de gemeenteraad heeft besloten het eens te zijn met de visie kan het in gebruik worden genomen. 

Er staan een aantal belangrijke wensen voor de toekomst in de Omgevingsvisie. Diemen kiest ervoor om tot 2040 een gezond stedelijk dorp te zijn, verbonden met een groen buitengebied. Een belangrijk aspect is dat we vooral willen bouwen binnen de bestaande grenzen van Diemen en dat het groene buitengebied zoveel mogelijk groen en rustig blijft. 

De belangrijkste keuzes in de Omgevingsvisie Diemen 2040 zijn:
1. Ontmoeten en verbinden
2. Groene en gezonde leefomgeving;
3. Duurzaam Diemen;
4. Groei binnen grenzen.