Omgevingsvisie Diemen klaar voor gemeenteraadsbesluit

De Omgevingsvisie is bijna klaar: dit is een visie voor de gemeente Diemen tot 2040. Het gaat over onderwerpen zoals wonen, groen, mobiliteit, gezondheid en het klimaat. Nu moet de gemeenteraad besluiten of ze het eens zijn met deze visie en deze willen goedkeuren. Vervolgens kan het in gebruik genomen worden. 
Er staan een aantal belangrijke wensen voor de toekomst in de Omgevingsvisie. Diemen kiest ervoor om tot 2040 een gezond stedelijk dorp te zijn, verbonden met een groen buitengebied. 

Ruimte voor betaalbare woningen en voorzieningen zoals sportvoorzieningen, scholen, recreatieve voorzieningen en zorgvoorzieningen zoeken we vooral binnen de huidige bebouwingsgrens. We zetten verder in op ontmoeting en verbinding door het maken en verbeteren van ontmoetingsplekken in elke buurt. Ook maken we de wandel- en fietsroutes aantrekkelijker.
We vinden het belangrijk dat het buitengebied groen en rustig blijft. In het buitengebied zoeken we de balans tussen natuur, kleinschalige recreatie, bereikbaarheid en duurzame energieopwekking. Ook is het groen en water in het buitengebied belangrijk vanwege het veranderende klimaat, zodat regenwater bijvoorbeeld goed kan worden opgevangen. 

De belangrijkste keuzes in de Omgevingsvisie Diemen 2040 zijn:

1. Ontmoeten en verbinden
2. Groene en gezonde leefomgeving;
3. Duurzaam Diemen;
4. Groei binnen grenzen.

De Omgevingsvisie Diemen 2040 en het bijbehorende milieueffectrapport (MER) kunt u hieronder inzien: