Ontmoeten en verbinden

Diemen zet actief in op de onderlinge verbinding binnen en tussen de buurten. Dit doen we onder andere door goed bereikbare ontmoetingsplekken per buurt te creëren. De onderlinge verbondenheid draagt bij aan het geluk en de gezondheid van inwoners, doordat het bijvoorbeeld helpt om eenzaamheid tegen te gaan. Ook helpt dit om de veiligheid in Diemen te verbeteren, doordat mensen (nog) meer naar elkaar omkijken. We stimuleren (buurt)initiatieven die bijdragen aan de onderlinge verbinding tussen bewoners. In 2040 maken we goed gebruik van de culturele en historische kenmerken van Diemen en we dragen bij aan het behoud en de versterking van de identiteit van Diemen. Denk hierbij aan kleinschalige recreatie langs het water en activiteiten en natuurrecreatie in het Diemerbos en het Penbos.