Duurzaam Diemen

De gemeente Diemen neemt haar verantwoordelijkheid om de planeet leefbaar over te dragen aan onze kinderen en kleinkinderen. Daarom dragen we actief bij aan de transitie naar een duurzamere samenleving. In 2040 wil Diemen niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Diemen wil dan een gemeente zijn met duurzame energie, meer groen en water om goed om te kunnen gaan met het veranderende klimaat en ruimte voor rijke natuur met veel plant- en diersoorten. De gemeente Diemen onderzoekt samen met andere gemeenten de mogelijkheden voor windenergie, zonne-energie en aardwarmte. We gaan slim om met de ruimte die we hebben en sparen onze open groengebieden zoveel mogelijk. Schone mobiliteit draagt ook bij aan de duurzaamheidsambities. We willen een circulaire economie, waar afval niet meer bestaat maar als nieuwe grondstof dient.