Groei binnen grenzen

De druk op de ruimte is in de laatste jaren enorm toegenomen. Het aantal inwoners is in de afgelopen vijf jaar in Diemen met ongeveer 17% gegroeid. In wijken als Plantage de Sniep en Holland Park hebben veel inwoners een fijn thuis kunnen vinden. Met meer inwoners, is er ook meer draagvlak gekomen voor winkels, horeca en voorzieningen. In Diemen zetten we tot 2040 vooral ruimte binnen de huidige bebouwingsgrens in om maatschappelijke opgaven te realiseren. Te denken valt aan betaalbare woningbouw, maatschappelijke voorzieningen en woningen met zorg. Deze groei van woningen en voorzieningen moet passen bij de menselijke maat en schaal van Diemen. De bedrijventerreinen behouden we. We willen het karakter van de terreinen en de functie die zij hebben, beter naar voren brengen.