Groene en gezonde leefomgeving

Het Diemen van 2040 stimuleert om naar buiten te gaan! Dit houdt in dat groen en water veilig en aantrekkelijk is, maar ook afwisselend. Zo kunnen er verschillende plant- en diersoorten in terecht (biodiversiteit). Ook zorgt het groen dat we meer regenwater kunnen opvangen en dat het koel blijft in de zomer (klimaatadaptatie). Bovendien nodigt het groen uit om te spelen, bewegen en om elkaar te ontmoeten. We verbeteren de wandel- en fietsroutes, onder andere naar het buitengebied. We zijn daarnaast zuinig op ons buitengebied, dus grootschalige evenementen en voorzieningen zijn daar niet gewenst. Overlast van geluid en luchtvervuiling willen we onder andere terugdringen door in overleg met het Rijk de snelheid op de snelwegen te verlagen naar maximaal 80 km per uur.