Omgevingsvisie resultaten

Belangrijkste tussenresultaten
Omgevingsvisie Infographic resultaten

Als start van het traject van de Omgevingsvisie hebben we in mei 2020 online onderzoek gedaan onder inwoners en stakeholders van de gemeente Diemen. Wat vinden zij belangrijk voor de toekomst van Diemen?

Grote betrokkenheid
Inwoners van Diemen zijn zeer betrokken bij de Omgevingsvisie. Dat bewijst onder meer het aantal invullers van de enquête (818 inwoners) en het feit dat veel mensen hebben aangegeven gedurende het traject van de Omgevingsvisie verder mee te willen denken. Het onderzoek vormt daarmee een mooi startpunt voor een Omgevingsvisie die is opgesteld samen met de samenleving.

Tevreden wonen in groen Diemen
Inwoners wonen naar volle tevredenheid in Diemen. Ze komen in eerste instantie voornamelijk in Diemen wonen omdat ze daar een geschikte woning vonden en omdat Amsterdam dichtbij is. Inwoners omschrijven (en waarderen) Diemen als: rustig, groen en dorps. Het behouden of uitbreiden van het groen in de wijk en het buitengebied is voor inwoners belangrijk. Evenals de onderwerpen duurzaamheid en milieu.

Dilemma's
Inwoners voelen het spanningsveld tussen natuur en groen en nieuwe woningen. Daarbij neigen inwoners meer naar natuur en groen, terwijl het aanbod van betaalbare en geschikte woningen voor inwoners ook belangrijk is. Inwoners noemen daarbij regelmatig dat uitbreiden van het aantal woningen niet ten koste moet gaan van het karakter van Diemen.

Sterke en minder sterke punten
Het Diemerbos wordt door de meeste inwoners genoemd als één van de meest bijzondere plekken in Diemen. Meer dan de helft van de invullers noemden het Diemerbos als bijzondere plek in Diemen. Het Diemerplein en Diemen-Zuid worden het vaakst genoemd als plekken die moeten worden aangepast. Mensen missen een gezellig (dorps)centrum en zien onder andere graag meer (afwisselende) horeca en minder autoverkeer door het centrum. Diemen-Zuid geeft een gevoel van onveiligheid en kan wel een opknapbeurt gebruiken.

Stakeholders
Ook circa 50 Stakeholders van de gemeente zoals maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben een enquête ingevuld. Zij zien de volgende onderwerpen als grootste uitdagingen voor Diemen: een zelfstandig blijvende gemeente, de omslag maken naar verduurzaming, (gebalanceerde) woningbouw en bereikbaarheid. Als grootste kansen zien zij: de ligging (tussen stad en groen), de kleinschaligheid van de gemeente en het groeiend aantal inwoners in Diemen.

Het volledige onderzoeksrapport kunt u per email opvragen via yara.nijboer@diemen.nl.