Resultaten

Op weg naar de Omgevingsvisie van Diemen 2040 hebben wij al een aantal tussenresultaten bereikt. Hieronder vindt u een overzicht van de tussenresultaten en de planning voor 2021.

Resultaten online onderzoek

In mei hebben we een online onderzoek gehouden onder de bewoners, bedrijven en maatschappelijke partners over de toekomst van Diemen. De resultaten hebben wij voor u visueel gemaakt in een beeldend overzicht. Het volledige onderzoeksrapport kunt u opvragen via yara.nijboer@diemen.nl.

Concept Omgevingsagenda

De vier denkrichtingen over de toekomst van Diemen zijn:

De denkrichtingen vindt u ook terug in de Omgevingsagenda. Hierin staan de belangrijkste trends, ontwikkelingen, ambities, kansen en opgaven voor de toekomst van de fysieke leefomgeving in Diemen. De agenda is met input van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties tot stand gekomen.

De Omgevingsagenda moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad van Diemen.

Kansenkaart Diemen

Hoe blijft Diemen in de toekomst een gemeente waarin het prettig wonen en werken is? We willen met u hierover in gesprek aan de hand van vier denkrichtingen. Deze hebben wij visueel gemaakt in de vorm van een zogenaamde ‘Kansenkaart’.

Communicatie- en participatieaanpak

Hoe willen wij in gesprek gaan met de Diemense samenleving? Dat hebben wij uitgewerkt in een communicatie- en participatieaanpak. Vanwege Corona worden sommige punten aangepast. U vindt hier de communicatie- en participatieaanpak. Deze documenten zijn nog niet in het kader van toegankelijkheid aangepast.

Planning

Om te komen tot een Diemense Omgevingsvisie doorlopen we een aantal stappen. Deze stappen hebben wij op een rijtje voor u gezet in een planningsoverzicht.

Het is de bedoeling dat de Omgevingsvisie eind 2021 gereed is.

De planning ziet er als volgt uit:

 • April 2020 Start project 
  Via een projectplan en participatieaanpak is vastgesteld hoe we dit proces in Diemen met elkaar willen doorlopen.
 • Mei 2020 onlineonderzoek
  In mei 2020 is een onlineonderzoek gehouden onder inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners van de gemeente Diemen. Via een vragenlijst kon iedereen zijn mening geven over de toekomst van Diemen.
 • Juni 2020 Uitkomsten onderzoek bekend
  In juni zijn de resultaten van het onlineonderzoek gepresenteerd. 
 • Oktober 2020 Concept Omgevingsagenda 
  De Omgevingsagenda is een document waarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen, ambities, kansen en opgaven voor de toekomst van de fysieke leefomgeving in Diemen worden gepresenteerd
 • November 2020 Aanbieden Omgevingsagenda aan gemeenteraad​​​​​​
  Op 26 november is de Omgevingsagenda behandeld in de gemeenteraad. 
 • Eerste kwartaal 2021 Bijeenkomsten digitaal
  In het eerste kwartaal willen wij een of meerdere digitale bijeenkomsten organiseren om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van Diemen.
 • 2e kwartaal 2021 concept Omgevingsvisie maken
 • 3e kwartaal 2021 Omgevingsvisie ter inzage
 • 4e kwartaal 2021 Omgevingsvisie aanbieden aan de gemeenteraad