Coronasteun voor woonlasten bij financiële problemen

Voor mensen die door de coronamaatregelen financieel in de problemen raken, komt er een tijdelijke steunmaatregel bij: de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Diemen zet de TONK-uitkering in als een minder strenge vorm van bijzondere bijstand voor woonlasten voor huiseigenaren en huurders in de vrije sector.

Gemeenten krijgen van het Rijk een incidenteel extra budget om inwoners te steunen die flinke problemen hebben om de vaste lasten op te brengen, maar bij andere steunmaatregelen tussen wal en schip vallen. 

De TONK-uitkering wordt in Diemen ingezet voor ondernemers, zzp’ers en mensen die in loondienst zijn of waren. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen en het vermogen.

Na half maart kunt u de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) bij ons aanvragen. Op dit moment wordt de regeling tot in detail uitgewerkt.

Wat weten we nu over de regeling:

  • De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, voor maximaal zes maanden
  • De regeling is bedoeld voor huiseigenaren met een hypotheek of huurders van een vrije sectorwoning van 18 jaar en ouder die door de coronamaatregelen inkomstenverlies lijden en daardoor de vaste (woon)lasten niet kunnen dragen

Wat zijn we nog aan het uitwerken:

  • Wat de exacte voorwaarden en regels zijn
  • Wanneer en hoe u de regeling kunt aanvragen
  • Aanvraagformulier en aanvraagprocedure 

Zodra er meer bekend is, kunt u dit op de website van Diemen lezen. Als u dan nog vragen heeft of twijfelt of u in aanmerking komt voor de TONK, vindt u hier ook de gegevens van de contactpersoon die u hier meer over kan vertellen.