Over de organisatie

Bij de gemeente Diemen werken ongeveer 250 medewerkers. We vormen samen met ons bestuur (college en raad) dus een kleine gemeente. Maar tegelijkertijd hebben we – dicht bij Amsterdam - te maken met de uitdagingen van een grote stad. Met alle medewerkers willen we werken aan het beste voor Diemen.

Zo werken we

We willen met een open houding klaar staan voor wie ons nodig heeft. We halen het beste uit elkaar en zijn nooit uitgeleerd. We zoeken actief de verbinding met elkaar en met de mensen en organisaties in Diemen en in de regio. We zijn echte doeners, maar niet zonder plan. We hebben korte lijnen en een informele werkcultuur. We zijn graag op zoek naar oplossingen en kunnen daarbij zijn. 
Kortom, wat we doen, doen we op onze eigen manier.

  • We hanteren in ons werk vijf kernwaarden. Lees verder om te zien welke
  • We zijn trots op de manier waarop we ons werk doen. We maakten daarover het lezenswaardige boekje “Op eigen wijze”. Je kunt het aanvragen (info@diemen.nl) of hier downloaden.
  • Alle medewerkers van de gemeente Diemen leggen een eed af. We beloven dan dat we integer en zorgvuldig te werk gaan. We hebben ook afgesproken dat we wel de regels volgen, maar flexibel kunnen zijn en vooral kijken naar de bedoeling van die regels. Dat legden we vast in het Rekmanifest.

Zo zit onze organisatie in elkaar

De gemeentesecretaris stuurt de gemeentelijke organisatie aan en is algemeen directeur. Samen met twee concerndirecteuren vormt zij de directie van de gemeente Diemen. De directie wordt gevormd door gemeentesecretaris/algemeen directeur Geeske Wildeman en de concerndirecteuren Marieke Pronk en Martin Cornelissen.

De organisatie is heel plat. De directeuren sturen veertien teams aan. Die vormen in feite de bouwstenen van de organisatie. Daar wordt het werk uitgevoerd voor de inwoners en daar wordt het beleid uitgedacht. Ieder team heeft een eigen teamleider. Er is een ondersteuningsteam voor het college en de directie en de griffie ondersteunt de gemeenteraad.

organogram23

Waarom werken voor Diemen

Diemen is een levendig dorp dichtbij Amsterdam. Er zijn vele uitdagingen en we kennen een grote dynamiek. Diemen groeide de afgelopen jaren flink met nieuwe wijken. Het inwonertal zal oplopen naar zo’n 35.000. Diemen is ook één van de best bereikbare gemeenten, zeker met het openbaar vervoer. Tegelijkertijd kennen we rust, groen en ruimte. De inwoners voelen zich verbonden met elkaar en met hun woonomgeving. De kleine schaal biedt veel voordelen en maakt ons dorp uniek.

Werken in zo’n levendig dorp is al fijn. De gemeente als organisatie scoort bovendien jaar in jaar uit goed op het gebied van medewerkerstevredenheid. Onze medewerkers zijn blij met de korte lijnen in de organisatie en de onderlinge verbondenheid. De kernwaarden zijn geen loze woorden, maar leven echt. We doen ons werk met lef en een open houding. We zijn leergierig en investeren veel in onze medewerkers. Zo hebben een uitgebreid trainee- en talentprogramma en ruime opleidingsbudgetten. We werken graag samen in ons gemeentehuis, vlakbij NS-station Diemen, maar plaatsonafhankelijk werken kan ook, thuis of ergens anders. Zo kunnen we de balans tussen werk en privé beter vinden. We willen namelijk een gezonde organisatie zijn en blijven. We geloven in gelijke kansen en bieden onze medewerkers interessant en zinvol werk. Er is beslist ruimte voor eigen initiatief, voor eigen ideeën en een eigen weg!