Rekmanifest

De gemeente Diemen wil haar inwoners en andere contacten optimaal en op een prettige manier van dienst zijn. Daarom hebben we met onze medewerkers afgesproken dat ze zich richten op oplossingen, op zoek gaan naar speelruimte om de mensen van dienst te zijn, wel regels hanteren, maar ook flexibel zijn en werken vanuit vertrouwen.  Dat hebben we vastgelegd in het Rekmanifest. In dit manifest spreken we over ‘mensen’. Daarmee bedoelen we alle betrokkenen waar de gemeente Diemen contact mee heeft. Zoals inwoners, medewerkers, ondernemers en vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties. Dit zegt ons Rekmanifest over hoe we willen werken: 

Rek in hoe we ons opstellen

Bij alles wat we doen staat het vertrouwen in elkaar centraal. Dat is de basis van ons handelen. Het gaat om vertrouwen in het bestuur, in de kracht en energie van mensen en in medewerkers van de gemeente. Op basis van wederzijds vertrouwen kan iedereen vanuit z’n rol de juiste beslissingen en rechtvaardige besluiten nemen.

Rek in onze regels

 • Richt je niet op de regel, maar op wat je met de regel wilt bereiken. Zoek daarbij steeds naar creativiteit binnen de bestaande regels. Zodat je de speelruimte van de regel zoveel mogelijk kunt benutten. En bedenk hoe je met die rek mensen kunt helpen.
   
 • Verspil niets, ook geen tijd en energie. Ieder mens wil snel en efficiënt worden geholpen. Dus zoek ook hier naar de rek. Probeer alles soepel af te handelen. Met zo min mogelijk bureaucratie en zo min mogelijk administratie.
   
 • Niet alles is op te lossen met regels.Problemen vragen niet om nóg meer richtlijnen en voorschriften, maar om oplossingen. Natuurlijk zijn er situaties waarbij de wet ons vertelt dat we regels moeten opstellen. Maar er zijn ook situaties waarbij ons gezond verstand meer dan genoeg is. Ga dus in gesprek met de mensen en probeer samen te zoeken naar een oplossing.

Rek in onze dienstverlening

 • Hardheidsclausules:speling in regels. We juichen hardheidsclausules toe.Onze gemeentelijke regelgeving maakt dit mogelijk en de Algemene wet bestuursrecht (4:84) geeft ons hiervoor de ruimte. Wees niet bang om gebruik te maken van de speelruimte. Angst zal ons denken en handelen alleen maar beperken.
   
 • Ruimte om te experimenteren. Er zijn situaties waarbij het perspectief van de gemeente niet lijkt aan te sluiten op dat van initiatiefnemers. Door te experimenteren blijkt het onmogelijke vaak toch mogelijk te zijn. Vooral complexe situaties veranderen soms zo snel dat we er met vaste kaders geen grip op krijgen. Als in zo’n situatie een impasse dreigt te ontstaan moeten we anders durven denken. Deze manier van werken is aantrekkelijk, maar laat zich moeilijk vastleggen. De juiste aanpak voor elk probleem zal dan ook steeds gaandeweg ontstaan. De gemeente stimuleert deze manier van werken. De aanpak wordt zowel door het Managementteam als de coördinatoren uitgedragen en gestimuleerd. 
   
 • Kansen met terugwerkende kracht benutten. Als we zien dat we kansen hebben laten liggen, is het nooit te laat om ze alsnog op te pakken.Zodat we er snel de vruchten van kunnen plukken. Bijvoorbeeld om alles wat we moeten uitvoeren veel eenvoudiger te maken. Voor onszelf én voor alle mensen. We pleiten er dan ook voor om deze kansen zo snel mogelijk te benutten. 

  rekmanifest