Meest gestelde vragen

De  meest gestelde vragen over corona in Diemen (FAQ), december 2020

1. Waarom is er geen testlocatie in Diemen?

Uiteraard wil elke gemeente het liefst een eigen testlocatie zo dichtbij mogelijk voor haar eigen inwoners. Een testlocatie moet echter aan veel eisen voldoen bv. qua toegankelijkheid, veiligheid, logistiek en ruimte voor grotere bezoekersstromen. Het opzetten en gebruiken van veel kleinere locaties is daarnaast niet efficiënt.

De GGD moet zo efficiënt mogelijk omgaan met personeel, materiaal en de verbinding met de laboratoria. Daarom is door de GGD gekozen voor een aantal grotere locaties in dichtbevolkte delen van de regio.

Voor Diemen is gunstig dat er onlangs de testlocatie in Amsterdam Zuidoost/Diemen is geopend aan het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost. Ook wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van betrouwbare sneltesten, waardoor het testen straks veel makkelijker wordt en de druk op de GGD en de laboratoria verminderd kan worden.

2. Kunt u supermarkten niet verplichten verbeteringen door te voeren?

De Diemense supermarkten verschillen in hun corona-aanpak. Als gemeente wijzen we hen regelmatig op hun verantwoordelijkheid om voldoende maatregelen te treffen. Dat heeft tot een aantal verbeteringen geleid, maar wij zouden het graag nog strikter zien.

Als gemeente kunnen wij verdere verbeteringen helaas niet juridisch afdwingen, behalve voor de verplichting tot het dragen van mondkapjes. Voor supermarkten geldt een landelijk protocol en zij bepalen dus doorgaans zelf (landelijk) hun eigen beleid.

Supermarkten zijn bijvoorbeeld niet verplicht om zelf karretjes en mandjes schoon te maken. Gelukkig wordt nu landelijk de druk opgevoerd op de supermarktbranche om het protocol aan te scherpen en meer maatregelen te treffen. Lokaal blijven wij ook verbeteringen bepleiten. Het is uiteraard ook afhankelijk van het gedrag van het winkelend publiek. Ook hen roepen we op om in de supermarkten zorgvuldig de regels en adviezen op te volgen. 

3. Ik ben in contact met geweest met iemand die positief getest is, wat moet ik doen?

Wat u moet doen, is afhankelijk van de mate van het contact dat u met de besmette persoon heeft gehad. Wanneer iemand positief getest is, start de GGD een bron- en contactonderzoek. Hierbij worden de contacten in drie groepen verdeeld: huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten. Huisgenoten en nauwe contacten gaan tien dagen in quarantaine. Overige contacten krijgen het advies om zich nauwgezet aan de coronaregels te houden en goed op hun gezondheid te letten.

4.  Kan er meer gezegd worden over de bron van besmettingen en aangegeven worden waar de besmettingshaarden zijn in Diemen?

Op basis van het bron- en contactonderzoek zijn er eerder drie clusters van besmettingen naar voren gekomen op het grondgebied van Diemen: bij een Diemens filiaal van McDonalds, bij de Sint-Petrusschool en in Berkenstede. Deze locaties zijn tijdelijk gesloten geweest. Uit een analyse blijkt een enorme verscheidenheid aan bronnen: in de thuissituatie, bij familie of vrienden, werksituatie, school en kinderopvang, horeca, medereiziger (vakantie), vrijetijdsbesteding zoals een sportclub, ziekenhuis of kerkgemeenschap.

Inwoners van Diemen die als besmet zijn getest, kunnen binnen of buiten Diemen besmet zijn geraakt. Verder zijn de besmettingen verspreid over alle leeftijdscategorieën, met daarbij relatief meer besmettingen in de leeftijdscategorie 15 tot 30 jaar. Dit is ook landelijk het beeld.

Naast de genoemde clusters is er momenteel geen samenhang bekend tussen besmettingen. Er is dus geen grote besmettingsbron in Diemen aangetoond. Mocht het zo zijn dat er uit bron- en contactonderzoek blijkt dat er een aanwijsbare bron in Diemen is, dan worden in samenspraak met de GGD adequate maatregelen genomen, zoals sluiting en/of quarantaine. Overigens kan bij een groot deel van de individuele besmettingen geen bron worden aangegeven. Dit alles maakt ook duidelijk waarom algemene maatregelen noodzakelijk zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan en het van belang blijft dat iedereen de regels en adviezen blijft naleven. 

5. Mag ik als ouder aan de zijlijn bij het sportveld staan bij een training van mijn kinderen?

Nee, helaas kan dat niet meer. Volgens de nieuwe noodverordening is het verboden als toeschouwer aanwezig te zijn bij sportactiviteiten, dus ook bij trainingen. Ook sportkantines en daarbij behorende buitenterrassen mogen niet meer geopend zijn.

6. Ben ik verplicht mij te laten registreren in de horeca?

De horeca is momenteel gesloten.

Als de horeca open is en er geldt registratieplicht, dan is de horecaondernemer verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Natuurlijk is het zeer aan te raden om u laten te registreren, omdat er dan contact met u kan worden opgenomen bij een besmetting in de desbetreffende horecazaak.

7. Ventilatie lijkt een rol te spelen bij de verspreiding van het virus. Is het niet beter om de deuren van het winkelcentrum Diemerplein altijd open te zetten? 

Het huidige ventilatiesysteem van het winkelcentrum is dusdanig effectief dat het alleen bij hogere temperaturen meerwaarde heeft om de deuren altijd open te houden ten opzichte van opening bij het toetreden van klanten. Bij lagere temperaturen kan dit zelfs nadelig zijn voor de effectiviteit van het systeem. Bij hogere temperaturen heeft het dus wel meerwaarde en daarom staan de toegangsdeuren dan wel de hele dag open.

8. Wat kan ik doen om mezelf weerbaar te maken tegen gevolgen van een besmetting?

Gezond leven houdt de weerstand op peil. Een goede weerstand helpt bij bescherming tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. Mensen met een goede weerstand worden minder vaak ziek. En als dat toch gebeurt, herstellen ze meestal sneller.
Voor een gezond leven is het volgende van belang:
•    Beweeg tenminste een half uur per dag. Regelmatig een stukje wandelen of fietsen is al een goed begin.
•    Eet gezond. Met veel fruit, groente en volkoren graanproducten
•    Drink maximaal 1 glas alcohol per dag: op www.alcoholinfo.nl vindt u meer informatie
•    Probeer te stoppen met roken als u rookt. Ga voor tips en hulp naar www.ikstopnu.nl
Een verhoogde weerbaarheid biedt overigens geen garantie dat je niet ziek wordt. Ook vitale mensen met een goede weerbaarheid kunnen maandenlang veel last ondervinden van het coronavirus of nog erger: ernstig ziek worden of overlijden.