Discriminatie melden

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) is er voor inwoners en organisaties in Diemen. De organisatie richt zich op preventie en bestrijding van allerlei vormen van discriminatie. Op de website zie je hoe je in contact kunt komen.