Huiselijk geweld en kindermishandeling

Soms kunnen de spanningen thuis behoorlijk oplopen. Dit kan door allerlei oorzaken gebeuren. Dat kan leiden tot huiselijk geweld. Hebt u te maken met huiselijk geweld of denkt u dat iemand anders in uw omgeving slachtoffer is? Meld het dan. Voor slachtoffers en voor omstanders van huiselijk geweld is er  hulp.U kunt dag en nacht  terecht bij Veilig Thuis als u zelf hulp nodig hebt, of voor advies en/of melding met uw vermoeden van huiselijk geweld. Dit kan ook anoniem.

Bel met 0800-2000 of chat met Veilig Thuis voor hulp of advies als het niet goed gaat in uw eigen gezin of als u zich zorgen maakt om een ander.

Bel bij acuut gevaar altijd 112.

Meer organisaties die hulp bieden: 

Tips voor als de spanningen oplopen

Bijzonderheden

Overal in Nederland zijn Veilig Thuis organisaties. U kunt ze dag en nacht bellen met vragen en meldingen over huiselijk geweld. Spreek uw gemeente of woonplaats in. Dan wordt u direct doorverbonden met Veilig Thuis in uw eigen regio.

Diemen werkt voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling samen met de gemeenten in de regio (Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn).

De Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling "Veiligheid voor Elkaar 2020-2024" kunt u downloaden via deze link

Contactgegevens
Het Centrum Seksueel Geweld i s 24 uur per dag bereikbaar via het gratis nummer 0800 0188. Vragen kunt u mailen naar csg@ggd.amsterdam.nl.

Tips voor als de spanningen oplopen