Ondersteuning voor mantelzorger

Hulp

Een mantelzorger is iemand die lange tijd zorgt voor een familielid, vriend of buur. Een mantelzorger krijgt hier geen geld voor. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning krijgen via het team Wmo van de gemeente. We gaan met u in gesprek en onderzoeken de mogelijkheden.

Wat kunt u zelf doen en waar heeft u hulp van mensen uit uw omgeving nodig? Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Of krijgt u hulp van een vrijwilliger. Of hoeft u niet meer elke dag te koken omdat de persoon voor wie u zorgt, gebruik gaat maken van een maaltijdservice. Ook kan het helpen als u met andere mantelzorgers kunt praten en ervaringen kunt delen.

Komt uit het onderzoek naar voren dat u het probleem niet kunt oplossen met mensen in uw omgeving of algemene (vrij toegankelijke) voorzieningen? Dan kunt u bij de gemeente ‘Maatwerk’ aanvragen. Dit is bijvoorbeeld hulp in de huishouding, kortdurend verblijf of een dagbesteding voor degene waar u mantelzorg aan biedt.

Diensten thuis voor mantelzorgers

De HHT Diensten Thuis is een gemeentelijke regeling waarmee u extra huishoudelijke diensten kunt inkopen. Op deze pagina leest u meer over de HHT Diensten Thuis en hoe dit is geregeld in de gemeente Diemen

Markant (centrum voor mantelzorg)

Markant is het centrum voor mantelzorg in Amsterdam en Diemen. Markant biedt ondersteuning en advies voor mensen die langere tijd voor een familielid of bekende zorgen (mantelzorgers). Markant helpt mantelzorgers het evenwicht en het overzicht over het leven te houden, zodat zij het volhouden om voor de ander te blijven zorgen.
Op woensdagochtend van 9:00 tot 14:00 uur heeft de mantelzorgconsulent inloopspreekuur in de Brede HOED. U kunt op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur ook bellen (020) 88 68 800 of mailen naar info@markant.org voor meer informatie en het maken van een afspraak met de mantelzorgconsulent.

Informatie

U kunt uw vragen stellen aan team Wmo, (020) 31 44 700 (De Brede HOED) bereikbaar maandag tot en met vrijdag 09:00 uur tot 12:00 uur of per e-mail wmo@diemen.nl

Webadressen: