Leerlingenvervoer, wijziging

Het vervoer van leerlingen kan op diverse manieren geregeld worden.

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

  • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
  • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
  • de gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

Wijzigingen die van invloed zijn op de vergoeding van het leerlingenvervoer moet u direct middels het wijzigingsformulier doorgeven.  

De gemeente vraagt soms om een eigen bijdrage, wanneer uw kind aangepast vervoer nodig heeft. Dit hangt af van uw inkomen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bij wijzigingen is opnieuw een beoordeling nodig. 

Tussentijdse wijziging in het leerlingenvervoer 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.