Leerlingenvervoer, wijziging

Het vervoer van leerlingen kan op diverse manieren geregeld worden.

Wat is leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

  • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
  • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
  • de gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

Wijzigingen die van invloed zijn op de vergoeding van het leerlingenvervoer moet u direct middels het wijzigingsformulier doorgeven.  

Wat kost het?

De gemeente vraagt soms om een eigen bijdrage, wanneer uw kind aangepast vervoer nodig heeft. Dit hangt af van uw inkomen.

Wanneer krijgt u antwoord?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Wat te doen bij een wijziging?

Bij wijzigingen is opnieuw een beoordeling nodig. 

Tussentijdse wijziging in het leerlingenvervoer 

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met team Klant Contact Centrum van de gemeente Diemen. Zij zijn maandag tot donderdag telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 16:30 uur en vrijdag tussen 8:30 en 16:00, maar ook via e-mail.


     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl