Bomen kappen

Voor het kappen of rooien van een grote boom heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via Omgevingsloket online.

Er kunnen meerdere redenen zijn om een vergunning aan te vragen, zoals:

 • De boom vormt een gevaar voor de omgeving.
 • De boom zorgt voor erg veel schaduw of belemmert het zicht.
 • De boom moet gekapt worden vanwege onderhoud in de omgeving.
 • Bomenverordening

Voor een aanvraag worden leges in rekening gebracht. Zie legesverordening.

Uw verzoek kan worden afgewezen als:

 • natuur- en milieuwaarden;
 • landschappelijke waarden;
 • cultuurhistorische waarden;
 • waarden van stads- en dorpschoon;
 • waarden voor recreatie en leefbaarheid;
 • leeftijd;
 • toekomstverwachting;
 • ruimtelijke structuur;

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt.

De beslissing over een volledige aanvraag krijgt u 8 weken. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 6 weken.

U heeft nodig bij de aanvraag:

 • een omschrijving van de boom (omvang en type)
 • de plaats van de boom (adres en situatietekening)
 • de reden
 • eventueel de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.