Alcohol schenken en verkopen

Als u als ondernemer alcoholische dranken wilt schenken of verkopen, dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente.

Een ondernemer moet een Alcoholwetvergunning hebben om alcoholische dranken te schenken.

Welke soorten Alcoholwetvergunningen zijn er?

 • Horecabedrijf (Model A)
 • Slijterijen (Model A)
 • Paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines (Model B)

Wanneer moet u een alcoholwetvergunning aanvragen?

 • U een bedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt schenken of verkopen
 • De inrichting (bouwtechnisch) verandert
 • De ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een BV).

Hoe vraagt u een alcoholvergunning aan?

Via onderstaande knop kunt u een vergunning aanvragen.

Aanvraag alcoholwetvergunning 

Komt er een nieuwe leidinggevende? Of vertrekt een leidinggevende? Meld dit bij de gemeente. De nieuwe leidinggevende kan meteen aan het werk. De gemeente controleert zijn of haar achtergrond. Bijvoorbeeld of de leidinggevende een strafblad heeft.

Welke regels zijn er verbonden aan de vergunning?

In de Alcoholwetvergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven. Ook kan de burgemeester uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Of de burgemeester kan uw vergunning helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
 • Leidinggevenden moeten een Verklaring Sociale Hygiëne hebben.
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Gaat het om een Alcoholwetvergunning voor een buurthuis of kantine? De gemeente beslist dan binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met gemeente Diemen. Wij zijn telefonisch en via e-mail bereikbaar.
     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl