Bijeenkomst van persoonlijke aard melden

Als paracommerciële rechtspersoon (buurthuis / (sport)kantine) met een Alcoholwetvergunning kunt u maximaal vier keer per jaar alcoholhoudende drank verstrekken tijdens een bijeenkomst van persoonlijke aard. U moet dit wel vier weken van te voren melden bij de burgemeester. Het meldingsformulier vindt u hieronder in het kopje 'Aanpak'.

Beschrijving

U mag maximaal viermaal per jaar alcoholhoudende drank verstrekken tijdens een bijeenkomst van persoonlijke aard. Bij zo’n bijeenkomst hoeft er geen verband te zijn tussen de activiteiten van de vereniging en de bijeenkomst.  Het is op deze dagen dus mogelijk om een bedrijfsfeest of een verjaardag te vieren.

Het is ook mogelijk om een melding te doen voor een bijeenkomst die niet van persoonlijke aard is. Het gaat dan om een bijeenkomst die gericht is op personen of activiteiten die niet rechtstreeks verbonden zijn aan de vereniging/stichting. Er geldt wel een belangrijke voorwaarde en dat is dat deze bijeenkomst ten gunste moet zijn van een charitatieve instelling uit de gemeente Diemen.

Voorwaarden

U moet de bijeenkomst vier weken voordat dat deze plaatsvindt melden bij de gemeente Diemen. Als de bijeenkomst van persoonlijke aard gehouden wordt door een vereniging dan moet dat ten gunste van een lid worden gedaan. De vereniging mag de kantine dus niet verhuren aan een externe partij die daar een bedrijfsfeest organiseert van een bedrijf dat geen verband houdt met tenminste een van de leden van de vereniging.

Let op dat alle andere regels uit uw vergunning (bijvoorbeeld de schenktijden) onverkort blijven gelden.

Bijzonderheden

Meer info over alcohol schenken en verkopen: Alcohol schenken en verkopen - Gemeente Diemen

Termijn

U moet uw melding doen vier weken voor u de betreffende bijeenkomst organiseert.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.