Langere openingstijden voor uw horecabedrijf aanvragen

Wilt u dat uw horecabedrijf het hele jaar langer open mag blijven? Vraag een vergunning aan bij de gemeente.

Eigenaren van een horecabedrijf kunnen een vergunning krijgen om langer open te blijven. Het gaat dan om permanente langere openingstijden, niet vanwege één feestje.

De leges vindt u in de legesverordening.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Het ingevulde en ondertekende formulier inclusief de bijlagen stuurt u naar info@diemen.nl.

Langere openingstijden voor uw horecabedrijf aanvragen 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.