Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Melding wijziging leidinggevende horecabedrijf

Wijzigingen in leidinggevenden op de Drank-en horecavergunning moet u melden bij de gemeente.

Wijzigingen in leidinggevenden op de Drank- en horecavergunning moet u melden bij de gemeente. Voordat u de melding gaat invullen adviseren wij u om de verplichte bijlagen te digitaliseren zodat u deze direct kunt toevoegen:

  • Kopie geldig legitimatiebewijs
  • Kopie verklaring Sociale Hygiëne
  • Kopie ondertekend arbeidscontract

Leidinggevenden moeten volgens artikel 8 Drank- en Horecawet voldoen aan de volgende eisen:

• 21 Jaar of ouder zijn
• Geen strafblad hebben
• Niet onder curatele staan en ook niet uit het ouderlijk gezag of de voogdij ontzet zijn en voldoen aan zedelijkheidseisen 

• Aanwezigheid van een leidinggevende tijdens de openingstijden is verplicht.
• Zodra u een ontvangstbevestiging van de melding heeft ontvangen mag de persoon optreden als leidinggevende in het horecabedrijf. Een  afschrift van de ontvangstbevestiging van de melding moet in het horecabedrijf aanwezig zijn.
• De gemeente toetst de nieuwe leidinggevende op alle wettelijke eisen. Voldoet de aangemelde leidinggevende niet aan die eisen dan mag deze vanaf het moment dat u hierover bent geïnformeerd, niet meer optreden als leidinggevende in uw horecabedrijf.