Melding wijziging leidinggevende horecabedrijf

Wijzigingen in leidinggevenden op de Alcoholwetvergunning moet u melden bij de gemeente.

Krijgt uw Alcoholwetvergunning een andere leidinggevende? Dit moet u melden bij de gemeente.

Hoe meldt u de wijziging van een leidinggevende?

Voordat u de melding gaat invullen adviseren wij u om de verplichte bijlagen te digitaliseren zodat u deze direct kunt toevoegen:

  • Kopie geldig legitimatiebewijs
  • Kopie verklaring Sociale Hygiëne
  • Kopie ondertekend arbeidscontract

Melding wijziging leidinggevende horecabedrijf 

  • Aanwezigheid van een leidinggevende tijdens de openingstijden is verplicht.
  • Zodra u een ontvangstbevestiging van de melding heeft ontvangen mag de persoon optreden als leidinggevende in het horecabedrijf. Een afschrift van de ontvangstbevestiging van de melding moet in het horecabedrijf aanwezig zijn.
  • De gemeente toetst de nieuwe leidinggevende op alle wettelijke eisen. Voldoet de aangemelde leidinggevende niet aan die eisen dan mag deze vanaf het moment dat u hierover bent geïnformeerd, niet meer optreden als leidinggevende in uw horecabedrijf. 

Aan welke eisen moet een leidinggevende voldoen?

Leidinggevenden moeten volgens artikel 8 Alcoholwet voldoen aan de volgende eisen:

  • 21 Jaar of ouder zijn
  • Geen strafblad hebben
  • Niet onder curatele staan en ook niet uit het ouderlijk gezag of de voogdij ontzet zijn en voldoen aan zedelijkheidseisen 

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met gemeente Diemen. Wij zijn telefonisch en via e-mail bereikbaar.
     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl