Terrasvergunning aanvragen

Wilt u als horecaondernemer een terras aanleggen? Dan vraagt u bij de gemeente een terrasvergunning aan.

Hoe vraagt u een terrasvergunning aan?

Controleer eerst of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.

Daarna kunt u via onderstaande knop een terrasvergunning aanvragen:

Terrasvergunning aanvragen 

 • Log in:
  • Voor uzelf: met DigiD
  • Voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft door:
  • Waar het terras moet komen
  • Of u voor een straat-, plein- of gevelterras kiest
  • Een situatieschets
  • Welke periode u het terras open wilt houden (terrasseizoen)
  • Welke openingstijden u wilt

LET OP: Een terrasvergunning kan alleen aangevraagd worden als u in het bezit bent van een geldige exploitatievergunning. De exploitatievergunning mag niet verlopen zijn, dan zijn we genoodzaakt om uw terrasaanvraag te weigeren en worden er kosten in rekening gebracht voor het behandelen van uw aanvraag.

Wat moet u aanleveren bij uw aanvraag?

Bij uw aanvraag moet u een plattegrond, schaal 1:100, aanleveren van het (gewenste) terras waarop duidelijk staat aangegeven:

 • Aanduiding maten in centimeters
 • Waar het terras ligt ten opzichte van de onderneming
 • Totale breedte van de gevel
 • De breedte en diepte van het terras
 • Alle toegangsdeur(en), nooduitgang(en) van de gevel waar het terras op aansluit met duidelijke afmetingen
 • Deuren die altijd gesloten zijn en niet als nooduitgang dienen met duidelijke afmetingen
 • Objecten (lantarenpalen, fietsenrekken) in de openbare ruimte nabij het) terras
 • Bij objecten in de openbare ruimte moet de doorloopruimte gemeten worden van het object tot aan het terras

Alleen een volledig ingevuld formulier met bijlagen wordt in behandeling genomen. 

Waar wordt uw aanvraag op gecontroleerd?

Uw aanvraag wordt getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op:

 • Verkeersveiligheid
 • Woon- en leefklimaat
 • Meest doelmatige gebruik van de openbare ruimte
 • Toezicht op het (gewenste) terras vanuit uw onderneming
 • Bestemmingsplan.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Welke regels zijn er voor terrrassen?

De openingstijden van de terrassen zijn: 

 • Maart tot en met oktober tot 00:00 uur 
 • November tot en met februari tot 20:00 uur

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met gemeente Diemen. Wij zijn telefonisch en via e-mail bereikbaar.
     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl