Terrasvergunning aanvragen

Wilt u als horecaondernemer een terras aanleggen? Dan vraagt u bij de gemeente een terrasvergunning aan.

Klik op deze link om de tijdelijke randvoorwaarden uitbreiding terrassen te bekijken.

Uw aanvraag wordt getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op:

 • Verkeersveiligheid
 • Woon- en leefklimaat
 • Meest doelmatige gebruik van de openbare ruimte
 • Toezicht op het (gewenste) terras vanuit uw onderneming
 • Bestemmingsplan.

Bij uw aanvraag moet u een plattegrond, schaal 1:100, aanleveren van het (gewenste) terras waarop duidelijk staat aangegeven:

• Aanduiding maten in centimeters

• Waar het terras ligt ten opzichte van de onderneming

• Totale breedte van de gevel

• De breedte en diepte van het terras

• Alle toegangsdeur(en), nooduitgang(en) van de gevel waar het terras op aansluit met duidelijke afmetingen

• Deuren die altijd gesloten zijn en niet als nooduitgang dienen met duidelijke afmetingen

• Objecten (lantarenpalen, fietsenrekken) in de openbare ruimte nabij het) terras

• Bij objecten in de openbare ruimte moet de doorloopruimte gemeten worden van het object tot aan het terras

 • De openingstijden van de terrassen zijn: 

        - Maart tot en met oktober tot 00:00 uur 

        - November tot en met februari tot 20:00 uur

 • Heeft u nog vragen neem dan contact op met de Casemanager Alcoholwet en APV.
 • Alleen een volledig ingevuld formulier met bijlagen wordt in behandeling genomen. 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.