Reclame aanbrengen aan pand

Wilt u reclame aan uw pand aanbrengen? Vraag dan een omgevingsvergunning aan via het nieuwe Omgevingsloket.  

Als u reclame aan uw pand wilt ophangen, dan moet u daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld een reclamebord of lichtreclame. U moet een vergunning aanvragen omdat de gemeente het stadsgezicht beschermt. De vergunning voorkomt dat mensen last hebben van de reclame. Maar ook dat de verkeersveiligheid in gevaar komt.

Soms moet u voor een reclameobject belasting betalen aan de gemeente. Dit is precariorecht; het recht om luifels en balkons met reclame te hebben boven openbare grond, zoals de stoep.

Wat zijn de voorwaarden?

Conceptverzoek

Als u wilt weten of uw project past in het omgevingsplan, of u weet al dat het niet past, dan raden wij u aan om een conceptverzoek in te dienen. Voor meer informatie kunt u terecht op Informatiepunt leefomgeving.

Omgevingsvergunning 

Voor het aanbrengen van reclame aan uw pand heeft een omgevingsvergunning nodig. 

Vergunningcheck

Doe de vergunningscheck op het nieuwe Omgevingsloket om te zien of u een vergunning nodig heeft. 

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden leges berekend. Zie legesverordening 2024 gemeente Diemen.

Wanneer krijgt u antwoord?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente een keer met 6 weken verlengen.

Hoe vraagt u een vergunning aan?

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van reclame aan:

 • Ga naar het nieuwe Omgevingsloket
 • Doe de vergunningcheck. 
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in met eHerkenning.
 • U geeft onder andere door: waarom u reclame wilt plaatsen, wanneer u reclame wilt plaatsen, om welk soort reclameobject het gaat, hoe groot het reclameobject is, eventueel foto’s of tekeningen van het reclameobject.

Kunt u bezwaar maken of beroep aantekenen?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met team Klant Contact Centrum van de gemeente Diemen. Zij zijn maandag tot donderdag telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 16:30 uur en vrijdag tussen 8:30 en 16:00, maar ook via e-mail.


     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl