Crisisnoodopvang

De gemeente Diemen gaat tijdelijk 50 asielzoekers opvangen. In één van de hallen van Sporthallen Diemen aan de Prins Bernhardlaan zal tot uiterlijk 1 oktober 2022 crisisnoodopvang worden georganiseerd. Naar verwachting zullen de eerste vluchtelingen vanaf de week van 25-31 juli worden opgevangen. 

Op deze pagina vindt u meer informatie over de crisisnoodopvang in Diemen. We houden u hier op de hoogte als er belangrijke ontwikkelingen zijn. Bij ‘vragen en antwoorden’ vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen. Ook deze zullen we aanvullen als er nieuwe ontwikkelingen zijn.


Nieuws

U heeft misschien vragen over de opvang van asielzoekers In Diemen. Hieronder zijn antwoorden op veel gestelde vragen terug te vinden. Nog niet op alle vragen is een antwoord. Zodra er meer bekend is, delen we dat hier.
Heeft u een vraag die niet in deze lijst staat? Mail naar vluchtelingen@diemen.nl. U kunt ook tijdens kantooruren bellen met de gemeente: (020) 31 44 888. Wilt u iets bespreken met de wijkagent? Bel dan met het algemene nummer van de politie 0900-8844. Het nummer is zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar en bedoeld voor al uw niet-spoedeisende vragen en problemen. Tijdens kantooruren kunt u ook contact opnemen met het Team Handhaving van de gemeente Diemen op 020-3144881. Heeft u snel hulp nodig van politie, ambulance of brandweer? Bel dan 112. 

Vragen en antwoorden

Waarom vangt Diemen tijdelijk vluchtelingen op?

Waarschijnlijk is het u niet ontgaan. Er zijn in ons land problemen om vluchtelingen op een fatsoenlijke manier op te vangen. Omdat het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) op dit moment niet voldoende plekken beschikbaar heeft om alle vluchtelingen ‘bed, bad en brood’ te bieden, heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met de 25 veiligheidsregio’s in Nederland de afspraak gemaakt om snel te zorgen voor extra plaatsen voor noodopvang. De gemeente Diemen wil graag de helpende hand bieden aan mensen die gevlucht zijn. Daarom gaat de gemeente tijdelijk opvang bieden aan maximaal 50 vluchtelingen.
De gemeente heeft één van de hallen van Sporthallen Diemen aan de Prins Bernhardlaan ter beschikking gesteld voor deze crisisnoodopvang. In de zomervakantie wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van de sporthal. Voor de maand september zal de gemeente met de sportverenigingen, kinderopvang en de scholen naar alternatieven zoeken. Na 1 oktober zal de locatie weer gereed worden gemaakt voor de reguliere gebruikers.
 

 

 

 

 

Is er behoefte aan spullen voor de mensen in de crisisnoodopvang?
We waarderen het zeer dat inwoners van Diemen willen helpen door spullen te doneren. Maar dat is op dit moment niet nodig! Alles wat er nu nodig is voor de crisisnoodopvang in de sporthal wordt al geregeld. De voorzieningen en de ondersteuning van de vluchtelingen worden grotendeels geleverd door de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en het Rode Kruis.

Is er rekening gehouden met de activiteiten die na de zomervakantie in de sporthal plaatsvinden? 
Het onlangs vernieuwde sportcomplex aan de Prins Bernhardlaan wordt deels ingezet als crisisnoodopvang. De net gerenoveerde bestaande hal wordt voor dit doel beschikbaar gesteld. De nieuw aangebouwde hal blijft beschikbaar voor sportactiviteiten. De doorgang tussen beide hallen is gesloten en de in/uitgangen zijn gescheiden. In de zomervakantie wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van de sporthal. Er is overleg met de gebruikers van de sporthal over de planning en eventueel aanpassing van het schema na de zomervakantie. De gymlessen van de scholen - die alleen in de nieuwe hal zijn gepland -  zullen gewoon doorgaan.

Waarom is deze opvang anders dan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne?
Deze groepen vallen onder een andere regeling. Oekraïense vluchtelingen hebben een andere status (conform Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie) gekregen dan deze asielzoekers, waarvan nog getoetst moet worden of zij in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Daar zijn ook andere rechten, begeleiding, vergoedingen en andere opvangmogelijkheden aan gekoppeld. Er is wel gekeken of er andere opvangmogelijkheden waren op korte termijn, maar die waren er op dit moment in Diemen niet.

Waarom in de sporthal aan de Prins Bernhardlaan? 
De sporthal is een locatie van de gemeente en daarmee snel beschikbaar. Bovendien is deze locatie centraal gelegen en toch rustig. De sporthal is bovendien goed in te richten voor tijdelijke crisisnoodopvang en heeft de benodigde basisfaciliteiten. 

Hoeveel asielzoekers worden er in de sporthal opgevangen? 
In de sporthal kunnen maximaal 50 vluchtelingen opgevangen worden. Op dit moment is de verwachting dat de eerste vluchtelingen vanaf volgende week (de week van 25-31 juli) kunnen worden opgevangen. 

Hoe lang blijven de asielzoekers in de sporthal? 
De sporthal blijft tot uiterlijk 1 oktober 2022 beschikbaar voor de crisisnoodopvang. Na het verblijf in de sporthal stromen de mensen door naar andere opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). 

Ik wil graag iets doen voor de vluchtelingen. Kan ik me aanmelden als vrijwilliger? 
Wij zijn heel blij met de hulp van vrijwilligers. We onderzoeken welke behoefte aan ondersteuning er zal zijn. Dit zou bijvoorbeeld hulp bij dagbesteding kunnen zijn, met extra aandacht voor kinderactiviteiten.  Als u mailt naar vluchtelingen@diemen.nl en aangeeft wanneer u beschikbaar bent en wat u graag wilt doen, dan wordt er met u contact opgenomen zodra wij uw hulp in kunnen zetten. U kunt ook langskomen tijdens de inloopbijeenkomst op maandag 25 juli tussen 19.00 en 21.00 uur in het gemeentehuis.

Waarom is er gekozen voor een opvangperiode tot 1 oktober en niet langer? 
In de sporthal aan de Prins Bernhardlaan wordt crisisnoodopvang geboden. Een sporthal is geen ideale plek voor een langer verblijf. Daarnaast hebben de veiligheidsregio’s met het Rijk afgesproken dat de opvangperiode uiterlijk tot 1 oktober duurt.

Welke garanties heeft de gemeente Diemen dat de crisisnoodopvang ook echt tot 1 oktober duurt? 
De gemeente Diemen heeft hier duidelijke afspraken over gemaakt met Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en het COA.

Worden er alleen in Diemen mensen opgevangen?
Omdat het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) op dit moment niet voldoende plekken beschikbaar heeft om alle vluchtelingen ‘bed, bad en brood’ te bieden, heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met de 25 veiligheidsregio’s in Nederland afgesproken om snel te zorgen voor extra plaatsen voor dergelijke crisisnoodopvang voor mensen die niet in ter Apel terecht kunnen. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland waar Diemen deel van uitmaakt, is daarom bezig in de regio 225 extra plekken in te richten. 

Wie regelt de opvang?
De sporthal in Diemen zal nu zo snel mogelijk ingericht gaan worden voor de crisisnoodopvang. De voorzieningen en de ondersteuning van de vluchtelingen worden grotendeels geleverd door de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en het Rode Kruis. Het Rijk zal de kosten vergoeden.

Hoe worden inwoners van Diemen over het verloop van de opvang geïnformeerd? 
Bij de start van de werkzaamheden om de sporthal geschikt te maken voor de opvang zijn direct omwonenden per brief geïnformeerd. Ook worden de sportverenigingen, de scholen en kinderopvang die van de sporthal gebruik maken geïnformeerd. Daarnaast wordt er op 25 juli  een inloopbijeenkomst georganiseerd. Als er belangrijke ontwikkelingen zijn, laten we dat weten via deze website, social media en de lokale media.  

Is al duidelijk wanneer de sporthal weer beschikbaar is? 
De sporthal is tot 1 oktober 2022 ingericht voor de crisisnoodopvang. Daarna zal de hal weer gereed worden gemaakt voor de gewone gebruikers.

Hoe is de veiligheid geregeld? 
Er zullen voldoende toezichthouders aanwezig zijn in de sporthal. Daarnaast is er extra toezicht in de omgeving door handhaving en de politie. Brandwachten houden specifiek toezicht op de brandveiligheid. 

Wat doen de mensen overdag? 
De asielzoekers die naar de sporthal aan de prins Bernhardlaan komen, zullen verschillende behoeften hebben. De één wil vooral rust, de ander sporten of spelen. We hopen dat er in Diemen vrijwilligers zijn om de mensen te helpen met een positieve invulling van hun dag. Naar aanleiding van de behoeften die de mensen aangeven, wordt gekeken hoe de aangeboden hulp ingezet kan worden (zie ook de vragen over hulp aanbieden). 

Mogen de mensen in de crisisnoodopvang naar buiten? 
Ja, de mensen die in de crisisnoodopvang worden opgevangen, zijn vrij om te gaan en staan waar zij willen. De vluchtelingen hebben vaak een moeilijke reis achter de rug en hebben tijd nodig om daar van bij te komen. De ervaring leert dat zij blij zijn met de opvanglocatie en veelal binnen blijven. Er worden activiteiten georganiseerd voor zowel volwassenen als kinderen. 

Worden er afspraken gemaakt met de vluchtelingen over huisregels? 
In de crisisnoodopvang worden huisregels gehanteerd en daar wordt op toegezien. Enkele voorbeelden: heb respect voor elkaar en elkaars spullen, dames en heren gebruiken gescheiden sanitaire voorzieningen en tussen 23.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s morgens moet het stil zijn.